BUP - Barn- och ungdomspsykiatri

Till oss kommer barn upp till 18 år, med undantag för Anorexibulimi-enheten där det är upp till 25 år.

Vänd dig till din mottagning där du bor.

Karta över mottagningarna i Göteborg

Mottagningar

 

Specialistenheter & slutenvård

uiqt|wBivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrquu%y5smzwH%vozmoqwv5{mrquu%y5smzwH%vozmoqwv5{m