Kontaktpunkten

Kontaktpunkten är ett enklare sätt för dig som redan är patient på Sahlgrenska Universitetssjukhuset att  få hjälp med dina vårdärenden.

Vid akuta besvär ska du alltid ringa 112.

Öppettider:
Kontaktpunkten öppen mellan 07:30-17:00 alla helgfria vardagar.
Tillfälliga avvikelser kan ske, var god se under respektive enhet till vänster, för närmare information. 

Genom att ringa Kontaktpunkten får du förmedlat kontakt gällande: 

  • Tidsbokning/ändring
  • Förnyelse av recept
  • Förnyelse av intyg
  • Sjuksköterskerådgivning
  • Frågor om vårdbegäran (remisser)
  • Att lämna synpunkter och klagomål
  • Allmän information

 

 

Kontaktpunkt 1
031-342 24 00

Knappval 1 

Verksamheter
Sahlgrenska sjukhuset:
Allergimottagning
Centrum för endokrin metabolism-CEM
Diabetesmottagning
Dietistenheten-Klinisk nutrition
Endokrinmottagning
Gastro enterologisk avdelning-GEA
Hematologimottagning
Hjärtmottagning
Klinisk fysiologi
Kärl-Thoraxmottagning
Lungmottagning
Mag-och tarmlaboratorium
Mag-tarmmottagning
Medicinmottagning
Mottagningen för tobaksavvänjning
Obesitasmottagning
Sömnmedicinsk avdelning

Knappval 2

Östra sjukhuset (vuxen):
Medicinmottagning 1:
Diabetesmottagning
Endokrinmottagning
Mag-tarmmottagning
Smärtcentrum 
Trombosmottagning 
Hematologimottagning 
Strokemottagning
MAVA
Medicinmottagning 2:
Hjärtmottagning
Hypertonimottagning
Pacemakermottagning
DAGA

Kontaktpunkt 3
031-343 63 00


Knappval 1
Psykiatri;

Psykiatri Affektiva I
Psykiatri Affektiva II
Beroende
Neuropsykiatri
Psykiatri Psykos

Knappval 2
Kvinnor och Barn;
Barnkardiologi
Barnkirurgi
Barnmedicin
Barnneurologi
Kvinnosjukvård

OBS! Om inget knappval görs kopplas man till Psykiatri

Verksamhetschef

Verksamhetschef

Jan Olof Andrén
  

Remissadresser

Remissportalen
(Namnet på den verksamhet som remissen ska gå till)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Med undantag av Klinisk Fysiologi/Andnings fysiologi skickas fortfarande direkt till Kontaktpunkt 1 på adress:

Kontaktpunkt 1
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Högsbo Sjukhus B 16
413 45 GÖTEBORG

uiqt|wBriv5wtwn5ivlzmvH%vozmoqwv5{mriv5wtwn5ivlzmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqvi5piv{mH%vozmoqwv5{mkizqvi5piv{mH%vozmoqwv5{muiqt|wBriv5wtwn5ivlzmvH%vozmoqwv5{mriv5wtwn5ivlzmvH%vozmoqwv5{m