Akutmottagningen Östra sjukhuset

Akutmottagningen på Östra sjukhuset flyttar den 8 maj

Den 8 maj 2014 flyttar akutmottagningen på Östra sjukhuset tillfälligt till nya lokaler på Torpagatan 74. Akutmottagningen kommer att finnas i dessa lokaler i ett och ett halvt års tid medan nuvarande lokaler byggs om. Läs mer om flytten och ombyggnaden här.

Välkommen till akutmottagningen på Östra sjukhuset. Vår mottagning bemannas av läkare från medicin samt kirurgi. Vårt vårdspektrum innefattar bland annat sårskador, buksmärta, andnöd samt bröstsmärta. Vi tar i genomsnitt emot 100 patienter per dag varav ungefär hälften anländer med hjälp av ambulans.

Vid ditt besök hos oss

Tänk på att ta med Id-handling vid besök hos oss.
Ett besök hos oss börjar med att du tar en nummerlapp. Det som händer sedan är ofta följande:

  1. Möte med vårdpersonal som tar kontroller och utifrån din berättelse gör en prioritering.
  2. Möte med läkare som gör en bedömning om vilka undersökningar som är nödvändiga.
  3. Undersökningar (Röntgen, Ekg, blodprover med mera) samt väntan på provsvar.
  4. Beslut om fortsatt vård görs av läkaren (inläggning på vårdavdelning, uppföljning från hemmet, behandling på akutmottagningen).

Varje steg kan beroende på patientflöde samt begränsade resurser för vissa undersökningar innebära en väntetid. Det blir därför svårt att uppskatta hur lång tid besöket kan ta. Vi arbetar för att ett besök ska ta högst fem timmar.

Besöket betalas via faktura då akutmottagningen inte hanterar kontanter.

Vi som arbetar här

Akutmottagningens personal består av undersköterskor, sjuksköterskor, sekreterare samt läkare. Vårt gemensamma mål är att erbjuda ett snabbt och positivt omhändertagande till våra patienter.

Synpunkter

Har du synpunkter eller klagomål:
Kontakta oss och för fram dina synpunkter på telefon: 031 - 343 56 05 eller
E-post:  

Du bör tänka på att ange datum och tid för händelsen, vilken typ av händelse och namn på inblandad personal. Uppge även ditt eller patientens namn och telefonnummer så vi kan kontakta dig.

Ansvariga för mottagningen

Vårdenhetschef: Daniel Johansson
Vårdenhetschef: Mathias Malm

Akuten Östra sjukhuset

Besök

Öppettider
Måndag-Söndag Öppet dygnet runt
Drop-in
Måndag-Söndag Öppet dygnet runt
Besöksadress
Torpagatan 74
416 50 Göteborg
plan K1

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 3421000
Telefontid
Måndag-Söndag Öppet dygnet runt
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Akutmottagning Östra

416 85 Göteborg
uiqt|wBqvnw5is}|mv5w{5{}H%vozmoqwv5{mqvnw5is}|mv5w{5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|zi5omvnwz{H%vozmoqwv5{mxm|zi5omvnwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wBx}||m5ijzipiu{{wvH%vozmoqwv5{mx}||m5ijzipiu{{wvH%vozmoqwv5{m