BUP-mottagning Mölndal

Mottagningen bedriver en allmän barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet. Vi har en helhetssyn där vi beaktar barns och ungdomars hela livssituation, familj, skola och fritid. I teamet strävar vi efter att kunna erbjuda en så bred kompetens som möjligt, för att i möjligaste mån kunna tillgodose barns och ungdomars olika behov. Vi samarbetar i stor utsträckning med främst skolor, socialtjänst och vuxenpsykiatrin i vårt distrikt.

Remiss till BUP Mölndal kan du få via Skolhälsovården (SHV), BVC, Barnmedicin (BUM), Ungdomsmottagning (UM) samt Vårdcentral (VC). Man kan även skriva en egenremiss på en speciell blankett som du skickar till mottagningens adress. Det kan krävas dock att man har gjort en första bedömning inom Närhälsan och blivit erbjuden insats där innan det kan bli aktuellt med vård och behandling inom specialistpsykiatrins ramar. Länk till EGENREMISS

Kontakt

 

Vid livshotande tillstånd ring 112!

 

För rådgivning med jourhavande behandlare ring telefonnummer:

031-343 93 72 måndag-fredag kl 08.00-12.00 samt 13.00-16.30.

 

För medicinska frågor ring sjuksköterska på telefonnummer:

031-343 26 71 måndag-fredag kl 13.00-14.00.

 

För ombokningar/avbokningar samt kontakt med behandlare kontakta sekreterare på telefonnummer: 031-343 25 91 måndag-fredag

kl 08.00-09.30 samt 13.00-14.30.

 

Vi som arbetar här

Vi som arbetar på mottagningen är läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterska och teamsekreterare.

Ansvarig för mottagningen

Kontaktperson: Kerstin Schenk, Enhetschef
E-post:   
Telefon: 031-343 26 85 / 0700-82 50 71

Synpunkter och klagomål

Vårt mål är att alltid ge våra patienter en god vård och ett gott bemötande. I de fall du är missnöjd med den behandling eller det bemötande du fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta så snart som möjligt genom att du talar med personalen på mottagningen där du vårdas. Du kan också vända dig till enhetschefen på mottagningen.

Blankett för klagomål och synpunkter

Läs mer om klagomål och synpunkter på Sahlgrenska Universitetssjukhusets informationssida.

Läs mer

Besök

Öppettider
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Besöksadress
Fredåsgatan 13
431 02 Mölndal
Krokslätts vårdcentral

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 3432591
Telefontid
Måndag-Fredag 08:00-09:30
031-3432591 Sekreterare
Måndag-Fredag 08:00-16:30
031-3439372 Jourhavande
Måndag-Fredag 13:00-14:30
031-3432591 Sekreterare
Måndag-Fredag 13:00-14:00
031-3432671 Ssk
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset BUP-mottagning Mölndal
Box 2004
431 02 Mölndal
uiqt|wBsmz{|qv5{kpmvsH%vozmoqwv5{msmz{|qv5{kpmvsH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqsi5nmzvy%vq{|H%vozmoqwv5{muwvqsi5nmzvy%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoizm|i5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{muizoizm|i5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{m