Psykiatrimottagning Gamlestaden

Organisationsförändring vid Psykiatri Affektiva I, Gamlestaden

I november 2014 sker inom Psykiatri Affektiva I en organisationsförändring, som också sammanfaller med att flera av våra mottagningar flyttar till nya lokaler:

Psykiatrisk mottagning Gamlestaden, Psykiatrisk mottagning Partille, Psykiatrisk behandlingsenhet Vågmästaregatan samt Neuropsykiatriska enheten bildar tillsammans Psykiatrimottagning Gamlestaden, som kommer att få nya lokaler på adressen Rullagergatan 5.

Omorganisationen innebär att vi kommer att arbeta i mindre team specialiserade på ett antal diagnosgrupper:

  • Affektiva tillstånd och ångesttillstånd
  • Neuropsykiatriska tillstånd
  • Traumarelaterade tillstånd
  • Personlighetsstörningar

Utgångspunkten för omorganisationen är att alla som söker sig till öppenvårdspsykiatrin inom vårt upptagningsområde ska ha rätt till utredning och behandling från personal med specialistkompetens inom sitt fält. Sammantaget kommer omorganisationen att innebära ett större utbud av individuellt anpassad vård- och utredningsresurser.

Samtidigt kommer omorganisationen för en del patienter att innebära att de behöver byta behandlare och för andra att de behöver byta läkare. Vissa kommer att behöva byta både läkare och behandlare.

Vi har förståelse för att vissa av våra patienter kan uppleva oro över såväl denna förändring som över att våra olika mottagningar flyttar sin verksamhet, men flytten äger rum med ambitionen att förbättra den psykiatriska vården. Vi hoppas att de av våra patienter som påverkas ska tycka att det är värt att resa lite längre.

Upptagningsområde

Mottagningen arbetar i första hand med boende i stadsdelarna Kortedala, Bergsjön, Gunnared, Lärjedalen, Härlanda och Örgryte samt Partille kommun. 

Arbetsmetoder

Vanligen kommer patienter till mottagningen via remiss men det finns inget sådant krav utan man kan också söka själv genom att göra en egenanmälan. Utifrån det görs en första bedömning huruvida patienten tillhör mottagningens målgrupp. I så fall görs en fördelning till en behandlare i något av teamen för en nybesöksutredning, vanligen mellan ett och tre samtal.

Vi som arbetar här

Teamen består av yrkeskategorierna; arbetsterapeut, kurator, psykolog, sjukgymnast, skötare, sjuksköterska, sekreterare och läkare. Samtliga har vidareutbildning i psykiatri och/eller psykoterapiutbildning.

Kontakt

Frågor om tidbokning, rådgivning, remisser och förnyelse av recept och intyg, ring Kontaktpunkten på telefon: 031-343 63 00. Kontaktpunkten har öppet måndag-fredag 07:30-17:00. Om du önskar kontakt via e-post hänvisar vi till "Mina Vårdkontakter". 

Mer information om Kontaktpunkten finns via denna länk.

Synpunkter

Synpunkter på vår verksamhet lämnas via Kontaktpunkten, telefon: 031-343 63 00. Kontaktpunkten har öppet måndag-fredag klockan 07:30-17:00.

Ansvarig för enheten 

Enhetschef: Mats Leffler
Vårdenhetsöverläkare: Katerina Trantou

Tjänsten är tyvärr inte åtkomlig
uiqt|wB&jqzoq||i5pqtt%vizvH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5pqtt%vizvH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wjqi{5vwzlqvH%vozmoqwv5{m|wjqi{5vwzlqvH%vozmoqwv5{m