Kärl-Thoraxmottagning

Vi är en specialistmottagning för patienter med hjärt-, kärl-  och lungsjukdomar.

På vår mottagning finns olika team som tar hand om dig vid nybesök, utredning, inskrivning inför operation och återbesök till läkare eller sjuksköterska.

På mottagningen bedrivs även en del forskningsstudier. Som patient kan du bli tillfrågad att delta i någon av forskningsstudierna (detta är alltid helt frivilligt).   

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till oss ska du anmäla dig i kassan. Ta med dig kallelsebrev och fotolegitimation. Betalning sker enligt gällande taxa.

Skriv gärna en lista över vilka mediciner du äter och frågor du vill ställa inför ditt besök hos oss.

Vi som arbetar här

Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterska, sjukgymnast, läkarsekreterare och kanslist.

Kontakt

Vid frågor om tidbokning, remisser, receptförnyelse och information ring Kontaktpunkten:
Telefon: 031-342 24 00

Synpunkter

Synpunkter på vår verksamhet lämnas till Kontaktpunkten eller via Mina vårdkontakter. 
Telefon: 031-342 24 00

Ansvarig för mottagning

Kärlmottagning

Vårdenhetschef Mona-Lisa Jacobsson

Thoraxmottagning

Vårdenhetschef Pernilla Lyckner

Vårdenhetschef Charlotta Gustafsson

Tjänsten är tyvärr inte åtkomlig
uiqt|wB&mttqvwz5jmqrizH%vozmoqwv5{mmttqvwz5jmqrizH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5zm%xq}{H%vozmoqwv5{mpmtmvi5zm%xq}{H%vozmoqwv5{m