Klinisk genetik, diagnostik och mottagning

Mottagningen på Klinisk genetik ger genetisk vägledning till personer och familjer med misstänkt eller konstaterad ärftlig sjukdom hos sig själv, sitt barn eller annan i släkten. Mottagningen är uppdelad i två specialinriktningar: Allmängenetisk mottagning och Syndrom mottagning. Vi erbjuder besök för genetisk vägledning i form av informationssamtal samt ställningstagande till genetisk utredning. Genetisk vägledning innefattar information kring ärftlighet av sjukdom i familjen men även vägledning kring hur du ska kunna fatta egna välgrundade beslut när det gäller genetiska tester och/eller fosterdiagnostik

Allmängenetisk mottagning 
Vid den allmängenetiska mottagningen handläggs vuxna personer med frågeställning kring misstänkt eller konstaterad ärftlig sjukdom. Här ges även genetisk information vid missfallsproblematik, ofrivillig barnlöshet och fosterdiagnostik.

Syndrommottagning
Här utreds och diagnosticeras barn med medfödda missbildningar, missbildningssyndrom, kromosomavvikelser eller utveckllingsförsening.

Vid ditt besök hos oss

  • Anmäl  dig i Receptionen vid besöket. Medtag kallelse och fotolegitimation.
  • Vår mottagning har ingen kassafunktion utan du får en faktura på besöket per post.  
  • Önskas tolk, vänligen kontakta oss snarast. Vi använder oss endast av auktoriserad tolk.

Hej och välkommen till klinisk genetik mottagning

Information om ärftlighet - se film
Dominant nedärvning
X-bunden nedärvning
Recessiv nedärvning

Vilka är vi som arbetar vid enheten?

Vi som arbetar  på enheten är läkare, genetisk vägledare, psykolog, kurator, sjuksköterska samt sekreterare.

Ansvarig för enheten

Sektionschef Anna Öfverholm.
Enhetsöverläkare Lovisa Lovmar.

Besök

Öppettider
Måndag-Fredag 08:30-12:00
Måndag-Fredag 12:45-16:00
Besöksadress
Medicinaregatan 1D
413 45 Göteborg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 3421000
Telefontid
Måndag-Fredag 08:30-12:00
Måndag-Fredag 12:45-16:00
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk Genetik Mottagning

413 45 Göteborg
uiqt|wBivv4szq{|qv5wt{{wvH%vozmoqwv5{mivv4szq{|qv5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5o}5t}vlozmvH%vozmoqwv5{mtiz{5o}5t}vlozmvH%vozmoqwv5{m