Medicin Sahlgrenska

Inom verksamhetsområde Medicin – Sahlgrenska sjukhuset bedrivs akutsjukvård med medicinsk och kirurgisk inriktning på akutmottagningen. Vi bedriver högspecialiserad riks-, region-, och länssjukvård med utredningar och bedömningar inom flera sektioner såsom sektionen för Hematologi (blodsjukdomar), Endokrinologi (hormoner) och Nutrition, Gastroenterologi (mag-tarmsjukdomar) , Diabetologi och Obesitas (fetma). Vi har flera specialinriktade öppenvårdsmottagningar där patienter tas omhand för specialistbedömningar.

Inom området finns en omfattande utvecklings-, och undervisningsverksamhet samt forskningsverksamhet med förankring inom landet såväl som internationellt.

Vår målsättning är att ge en god medicinsk vård och omvårdnad så att du som patient ska känna dig väl omhändertagen.

Klagomål/synpunkter

Synpunkter och eventuella klagomål på vistelser hos oss är viktiga för oss att ta del av. Det ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet och vi gör vårt bästa för att hjälpa dig. För att lämna synpunkter och eventuella klagomål kan du tala med vem som helst på avdelningen för att få hjälp.

Du kan även lämna synpunkter på vår verksamhet via Kontaktpunkten, telefon: 031-342 24 00.

Enheter

 • Akut- och olycksfallsmottagningen Sahlgrenska

  Akut- och olycksfallsmottagningen (AKOM) på Sahlgrenska sjukhuset är en dygnsöppen akutmottagning för akut sjuka vuxna patienter.

 • Arbets- och miljömedicin

  Arbets- och miljömedicins uppgift är att utreda och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljö och omgivande miljö

 • Avdelning 132

  Avdelning 132 är en vårdenhet med 25 vårdplatser för patienter med diabetessjukdom, hormonsjukdomar (endokrinologi) och mag-, tarm- samt leversjukdomar.

 • Avdelning 141

  Avdelning 141 är en specialavdelning för patienter med hematologiska sjukdomar. Vi har 20 vårdplatser, varav en del är enkelrum med möjlighet att isolera patienter som är infektionskänsliga eller svårt sjuka.

 • Avdelning 21 och 34

  Avdelningen är specialiserad på medicinsk vård och behandling av äldre patienter. Vår speciella inriktning är på akut geriatrik.

 • Avdelning 90 och 91 - Medicinsk akutvårdsavdelning

  På avdelningen vårdar vi patienter med akutmedicinska diagnoser, till exempel bröstsmärtor, olika hjärtarytmier, hjärtsvikt, infektioner, intoxikationer med mera.

 • Dietistenheten klinisk nutrition

  Dietistenheten klinisk nutrition på Sahlgrenska sjukhuset bedriver individuell kost- och nutritionsbehandling inom flera olika diagnoser. I verksamheten ingår även olika patientskolor samt gruppbehandling.

 • GEA - Gastroenterologisk avdelning

  Gastroenterologisk Endoskopi Avdelning (GEA) är en mottagning som tar emot patienter för undersökningar och behandlingar i mag-tarmkanalen.

 • Hematologimottagning Sahlgrenska

  Hematologimottagningen och hematologens dagvård är en specialistmottagning för patienter med blodsjukdomar.

 • Koagulationscentrum

  På koagulationscentrum utreds och sköts patienter, både vuxna och barn, med blödnings- och koagulationsrubbningar.

 • Mag- och tarmlaboratorium

  Mag- tarmlaboratorium, Mag-Tarmlab, är en mottagning som tar emot patienter för undersökningar i mag-tarmkanalen.

 • Medicinmottagning Sahlgrenska

  Medicinmottagningen Sahlgrenska är en specialistmottagning som utreder och behandlar patienter som kräver specialistkompetens.

 • Medicinmottagning Sahlgrenska

  Medicinmottagningen Sahlgrenska är en specialistmottagning som utreder och behandlar patienter som kräver specialistkompetens.

Medicin Sahlgrenska

Verksamhetschef

Maria Taube Telemo
 

Besök

Besöksadress
Per Dubbsgatan 14
413 45 Göteborg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 3421000
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Område 6

413 45 Göteborg
uiqt|wBuizqi5|i}jmH%vozmoqwv5{muizqi5|i}jmH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5m5jmzo{|zwuH%vozmoqwv5{msizqv5m5jmzo{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5|i}jmH%vozmoqwv5{muizqi5|i}jmH%vozmoqwv5{m