Ögonmottagning Sahlgrenska

Ögonmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset är en neurooftalmologisk konsultverksamhet. Neurooftalmologi tar upp sambandet mellan ögat och nervsystemet. Synnerven förmedlar impulser till syncentrum i hjärnan. Det kan uppkomma förändrar i synnerven, synbanor och syncentrum som exempelvis papillsvulnad (staspapill), ögondarr (nystagmus) och inflammation i synnerven (optikusneurit).
 
 

Vid ditt besök hos oss

Medtag aktuella glasögon och legitimation.

Vi som arbetar här

Läkare och undersköterska.

Synpunkter

Om du har synpunkter på den behandling eller det bemötande som du har fått på ögonmottagningen så kan du kontakta vårdenhetschefen. Läs mer här om alternativa kontaktvägar.

Ansvarig för mottagningen

Carina Bedin, vårdenhetschef

OBS! Inga frågor angående tid och rådgivning hanteras av vårdenhetschefen. Dessa frågor hänvisas istället till Kontaktpunkt 2, tel: 031-343 31 00

Vid akuta ögonproblem hänvisas till Sjukvårdsrådgivningen, tel: 1177

Läs mer

Besök

Öppettider
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Besöksadress
Vita stråket 12
413 45 Göteborg
Plan 4, Målpunkt L, Sahlgrenska sjukhuset

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 3421000
Telefontid
Måndag-Fredag 09:00-12:00
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Neurooftalmologisk mottagning

413 45 Göteborg
uiqt|wB&tmqn5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{mtmqn5i}o}{|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzwjmz|5wtjmH%vozmoqwv5{mzwjmz|5wtjmH%vozmoqwv5{m