Psykiatri

Psykiatri

 

Psykiatrin behandlar psykiska sjukdomar och tillstånd som är så svåra att de kräver specialistkompetens. Här på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi psykiatrisk sjukhusvård men även öppenmottagningar på många platser i och runt stan.

Du kommer till oss i samråd med din behandlande läkare som skickar en remiss. Är du akut sjuk kan du uppsöka vår psykiatriska akutmottagning på Östra sjukhuset.

Psykiatrin erbjuder utredning, behandling och rehabilitering. Vårt mål är att vården ska vara lättillgänglig och allsidig under den tid du är i behov av vår hjälp. Det innebär att det ska finnas en struktur för behandling och rehabilitering där målen är tydliga, nåbara och möjliga att utvärdera.

Behöver du akut psykiatrisk hjälp?
Vänd dig till någon av våra akutmottagningar:

Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri

Psykiatrisk akutmottagning Östra

Våra mottagningar vuxna

Våra avdelningar vuxna

Våra mottagningar barn

Våra avdelningar barn

uiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m