Väntetiderna kortas från timmar till minuter

Från fem timmars väntetid på akutmottagningen till elva minuter. Det är resultatet när Sahlgrenska Universitetssjukhuset som första sjukhus i Sverige låtit ambulanssjuksköterskor bedöma om patienter ska skrivas in direkt på vårdavdelning.

Det är för patienter utan livshotande symtom eller behov av operation som väntetiden har minskat från fem timmar till elva minuter på Östra sjukhusets akutmottagning.
Carita Gelang, projektledare på Ambulans och prehospital akutsjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset– Jag var redan övertygad om att ambulanssjuksköterskorna hade tillräcklig kompetens för att bedöma patienterna. Men att vi skulle få ner väntetiderna så här mycket på så kort tid blev jag positivt förvånad över, säger Carita Gelang, projektledare på Ambulans och prehospital akutsjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Och snart blir väntetiden ännu kortare. Nu räcker det för ambulanssjuksköterskan att stämma av sin bedömning med läkaren via telefon. På så sätt kan patienterna föras direkt till en vårdavdelning utan att passera akutmottagningen innan.

Säkrare, bättre och billigare

Fördelarna med arbetssättet är många. Tidigare studier visar att patientsäkerheten höjs när det är färre överrapporteringar, det vill säga att information om patienten lämnas över mellan personal. Samtidigt minskar kostnaderna eftersom den totala vårdtiden kortas vid direktinläggningar, något som framförallt gynnar patienten.

Tobias Carlson, sektionschef på akutmottagningen på Östra sjukhusetDet innebär även fördelar för akutmottagningen på Östra sjukhuset, säger akutmottagningens sektionschef Tobias Carlsson.
– De patienter som är i behov av en vårdplats får det på en gång. Det innebär i sin tur att vi får mer tid till de patienter som verkligen är i behov av akutsjukvård. Det här hade dock aldrig fungerat om inte vårdavdelningarna hade kunnat ställa upp och ta emot patienterna-

- Detta är en unik vårdkedja gällande grön och gultriagerade medicinpatienter, oavsett diagnos och ålder. Sedan tidigare har vi vårdkedjor för hjärtpatienter, patienter som drabbats av stroke, både akut och ickeakut, samt patienter med höftfraktur och äldre medicinpatienter som kommer direkt till geriatriken.

Akutsjukvården flyttar ut från akutmottagningen

Både Tobias Carlson och Carita Gelang menar att det här är ett exempel på den moderna akutsjukvården och att den inte längre bara bedrivs på akutmottagningen. För ambulansmedarbetarna innebär det en möjlighet att ta tillvara på sina kunskaper och erfarenheter.
– Det här visar ytterligare på att ambulansen inte längre bara är ett transportmedel in till sjukhuset och att kompetensen hos ambulanssjuksköterskorna används på rätt sätt, säger Carita Gelang.

Målet är nu att arbetssättet ska sprida sig till samtliga akutmottagningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och att ännu fler patienter ska kunna skrivas in på vårdavdelning redan i ambulansen.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset –
ledande på vårdkedjor i Sverige
Att ambulanssjuksköterskor bedömer patienterna direkt i ambulansen är ett exempel på en av många vårdkedjor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vårdkedjornas syfte är att se till att patienten ska få rätt hjälp så snabbt som möjligt. Sedan tidigare finns vårdkedjor för bland annat strokepatienter, höftpatienter, hjärtpatienter och mycket gamla patienter.

uiqt|wB{|mniv5{iziriz%vqH%vozmoqwv5{m{|mniv5{iziriz%vqH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m