Ambulansverksamheten flyttar till Gullbergsvass

Gullbergsstrandsgatan 36 är den nya adressen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets ambulansverksamhet. Vid månadsskiftet går flyttlasset.

Lokalerna på Gullbergsstrandsgatan ger ambulansverksamheten ett centralt utgångsläge med närhet till utfarter mot alla delar av Göteborg. Lokalerna kommer att rymma åtta ambulanser samt personal. Det kommer även att finnas utrymme för verksamhetsledningen, något som saknats i de tidigare lokalerna hos Räddningstjänsten i Gårda.

-De tre nytillsatta cheferna kommer att ha sina arbetsplatser både vid de centrala huvudlokalerna på Gullbergsstrandsgatan och vid de tre akutintagen för att öka integrationen med sjukvården, säger Per Karlsson, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Utöver lokalen på Gullbergsstrandsgatan kommer ambulansen även fortsättningsvis att finnas kvar hos Räddningstjänsten i Mölndal, Frölunda, Lundby, Torslanda, Kortedala, Angered, Öjersjö och på Öckerö.
Flytten till de nya lokalerna sker i samband med att Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 1 oktober övertar all ambulansverksamhet i storgöteborg. Tidigare delades uppdraget med Falck AB.

uiqt|wBtmvi5m5ui||{{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5m5ui||{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m