Ambulansverksamheten i Sahlgrenska Universitetssjukhusets regi

Idag den 1 oktober tar Sahlgrenska Universitetssjukhuset över Storgöteborgs ambulansverksamhet. Detta innebär en ännu högre patientsäkerhet och en bättre möjlighet att utveckla vården.

Från och med den 1 oktober 2012 drivs numera all ambulansverkamhet i Storgöteborg i Sahlgrenska Universitetssjukhusets regi. Tidigare hade Falck AB ansvar för den största delen av ambulanverksamheten.

Här är de faktorer som haft avgörande betydelse för att Sahlgrenska Universitetssjukhuset framöver valt att driva ambulanssjukvården i egen regi och varför nya medarbetare har rekryterats till den nya ambulansverksamheten:

  • Patientsäkerheten höjs då ambulanssjukvården knyts närmare sjukhuset
    Ambulanssjukvården är en viktig del i den akuta vårdkedjan. Därför är det ett naturligt steg att öka dess integration i den övriga sjukvården. Med en ambulansverksamhet i egen regi blir det tydligt var ansvaret ligger, färre organisationsgränser och det i sin tur ger ett utökat samarbete med akutmottagningarna. Ett exempel på detta är att den nya ambulansverksamhetens tre vårdenhetschefer kommer att placeras i anknytning till respektive akutmottagning. Sammantaget leder detta till att patientsäkerheten förstärks.
  • Möjligheter att utveckla fler snabbspår
    Sahlgrenska Universitetssjukhuset är idag ledande i Sverige när det gäller att arbeta med olika FastTrack-kedjor. Dessa kedjor innebär att ambulanspersonalen gör en första bedömning av patienten redan i ambulansen, så att patienten sedan kan få den vård de behöver utan att vänta på akutintaget. I den nya ambulansverksamheten kommer fler sådana kedjor att utvecklas och det innebär att fler patienter får hjälp snabbare.
uiqt|wB{|mniv5{iziriz%vqH%vozmoqwv5{m{|mniv5{iziriz%vqH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m