Avspärrningar hävda efter misstanke om farligt ämne

På måndagsförmiddagen fördes en patient till Östra sjukhusets akutmottagning, misstänkt ha blivit utsatt för ett okänt kemiskt ämne. Avspärrningen vid akutmottagningen är nu hävd och det är åter normal verksamhet.

Samtliga avspärrningar med anledning av förmiddagens larm är nu hävda och berörda avdelningar har återgått till normal verksamhet. Den 55-årige patienten bedöms inte ha blivit utsatt för något farligt ämne och mår efter omständigheterna bra.

Som en säkerhetsåtgärd spärrades området utanför akutmottagningen på Östra sjukhuset av och en sanering gjordes. Tillfälligt dirigerades även ambulanserna om till Sahlgrenska sjukhuset. Dessa typer av åtgärder vidtas alltid som en försiktighetsåtgärd så fort en patient misstänks ha blivit utsatt för ett farligt ämne.

uiqt|wB{|mniv5{iziriz%vqH%vozmoqwv5{m{|mniv5{iziriz%vqH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m