Bäst bland universitetssjukhusen i AT-läkarnas enkät

Bland landets universitetssjukhus hamnar Sahlgrenska Universitetssjukhuset högst på listan när AT-läkarna betygsätter sina tjänstgöringsplatser. En tydlig organisation kring AT-utbildningen och ett målmedvetet utvecklingsarbete ger fortsatt goda resultat.

Varje år gör Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF, en enkät bland sina medlemmar där de får betygsätta sin allmäntjänstgöring, AT. Trenden är att de mindre sjukhusen hamnar på topplaceringarna, i år knep Västerviks sjukhus, Gällivare sjukhus samt Mora lasarett de högsta betygen.  Bland universitetssjukhusen finns Sahlgrenska Universitetssjukhuset på plats 10, därefter Linköpings universitetssjukhus på 18:e plats, direkt följt av Universitetssjukhuset i Örebro på plats 19.

Att toppen av rankinglistan domineras av småsjukhus kan, enligt Läkartidningen, förklaras med att det är lättare att känna sig nyttig på en mindre arbetsplats. En annan teori är att de mindre sjukhusen måste värna extra mycket om sin personalförsörjning i framtiden och därför tar särskilt väl hand om sina AT-läkare.

Týdlig organisation

Även Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsar dock stort på AT-utbildningen. Sedan 13 år tillbaka finns en tydlig organisation med en AT-chef och ett AT-kansli, som även inkluderar HR, och som inneburit tvärprofessionellt samspel mellan olika kompetenser, berättar Caterina Finizia, AT-chef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

- En annan framgångsfaktor har också varit att vi haft kontinuitet i vårt utvecklingsarbete och därför kunnat arbeta mot långsiktiga mål, säger hon och fortsätter: .

- Vi har även tidigt skapat ett nätverk med utbildningsansvariga personer för AT- utbildande verksamheter- studierektorer, schemaläggare och sekreterare -  som vi har en god relation till och som vi fortlöpande träffar. Här kvalitetssäkrar vi AT-utbildningen och arbetar tillsammans för gemensamma mål och ständiga förbättringar av AT-utbildningen.

Bevarad kvalitet

Förra året låg betyget på Sahlgrenska Universitetssjukhuset bland AT-läkarna på ungefär samma nivå, plats 7. För att år efter år bevara en god AT-utbildningskvalitet krävs såväl engagemang som ett kontinuerligt arbete för ständiga förbättringar och kvalitetsarbete, menar Caterina Finiza.

- Som ringar på vattnet innebär det att AT-läkarna själva upplever en ökad delaktighet och en bättre arbetsmiljö vilket även bekräftas av resultatet av den AT-anpassade medarbetarenkäten som genomfördes 2012. AT-läkarna får även möjlighet att skräddarsy delar i sin AT-utbildning, genom att de kan välja vissa moment. Det innebär att Sahlgrenska Universitetssjukhusets unika möjligheter och stora kompetens kan komma AT-läkarna till del.

 

uiqt|wB&si|izqvi5pittqvojmzoH%vozmoqwv5{msi|izqvi5pittqvojmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m