En titt bakom kulisserna på Rågården

Nu är Rågården, Sahlgrenska Universitetssjukhusets nya rättspsykiatriska vårdbyggnad, redo att börja användas. Med ett unikt aktivitetshus och övning på vardagssysslor hoppas man kunna rehabilitera patienterna effektivare och förbereda dem för ett liv på egen hand.

Rågården

Framsidan av Rågården. Du hittar fler bilder från Rågården längre ner.

Det är svårt att missa Rågården, Sahlgrenska Universitetssjukhusets nya rättspsykiatriska vårdbyggnad. Det massiva, ljusa bygget sticker ut i det annars lantliga landskapet i Gunnilse, några kilometer utanför Göteborg. Något som också är tydligt är bristen på höga staket och andra skyddsinhägnader, som många säkert förknippar med den här typen av verksamheter. Det är också meningen, säger verksamhetschefen för rättspsykiatrin, Frances Hagelbäck Hansson.

– Vårt mål har hela tiden varit att säkerheten inte ska synas men ändå finnas. Att vi inte har något staket runt byggnaden beror på att det inte behövs. De patienter som kommer att få vistas utanför byggnaden har kommit så pass långt i sin rehabilitering och har fått tillstånd av Förvaltningsrätten att vistas utanför byggnaden.

Faktum är också att säkerhetsnivån på Rågården kommer att vara mycket högre än i Lillhagsparken, där rättspsykiatrin håller till i dag. Vårdplatserna för de allra sjukaste patienterna uppfyller den högsta säkerhetsnivån som finns inom rättspsykiatrisk vård och ska kunna stå emot både rymningsförsök och fritagningsförsök.

Patienten är med och ansvarar för sin rehabilitering

Men Rågården är inte ett fängelse. De patienter som ska vårdas där har alla haft en allvarlig psykisk störning då de begick sina brott och kan därför inte dömas till fängelse, enligt svensk lag. Målet är att ge patienterna den vård och rehabilitering som behövs för att de en dag ska kunna leva ett liv på egen hand och inte begå nya brott.

Eftersom många patienter har funktionsnedsättningar som följd av psykoser, och ibland även missbruk, är det viktigt att de aktiveras och, i den mån de klarar av, sköter vardagssysslor.

– Långa vårdtider under tvång riskerar att leda till att patienterna blir passiverade och förlorar funktionsförmåga. Därför försöker vi så långt som möjligt se till att patienterna själva får vara med och ta ansvar för sin rehabilitering, säger Elsa Ivarson, projektledare för Rågården.

Ett vardagsliv, så långt det går

Tanken har varit att försöka skapa ett så normalt liv som möjligt inne på Rågården. Patienterna har därför egna rum med egen dusch, de får själva tvätta sin tvätt i en gemensam tvättstuga och de får i den mån de klarar av det även laga sin egen mat. På dagarna går de till aktivitetshuset som ryms i mitten av Rågården och är till för planerade aktiviteter i rehabiliterande syfte.

I aktivitetshuset går det till exempel att träna på rörlighet i träningsbadet, läsa upp grundskolekompetens, idrotta eller jobba i ett café.

– Aktivitetshuset är inte till för att få tiden att gå utan för att ge patienterna möjligheter att träna på det som man i vårdplanen har bedömt att de har behov av att träna på, säger Elsa Ivarson.

Totalt fokus på patientens behov

Tack vare ett nära samarbete mellan Västfastigheter, arkitekter och konsulter har Rågården lyckats med något unikt, tycker både Elsa Ivarson och Frances Hagelbäck Hansson. De menar att hela byggnaden genomsyras av patientens behov.

– Ofta när man bygger en ny vårdbyggnad börjar man med en byggnad och sen ser man hur man kan anpassa den efter vårdens och patientens behov. Här började vi istället med att sammanställa det vi kände att vi behöver och därefter började arkitekterna att rita byggnaden, säger Elsa Ivarson.

Att både hon och Frances Hagelbäck Hansson är nöjda med resultatet är lätt att se när de vandrar runt i de färdiga lokalerna och ser resultatet av över tio års arbete. Men ännu viktigare är att även patienterna verkar nöjda med de nya byggnaderna.

– Personalen som har varit här med patienter säger att de är helt lyriska och tycker att det är så fint här, säger Frances Hagelbäck Hansson.

Närboende behöver inte vara oroliga

Men trots att säkerheten är hög finns det ändå dem som oroar sig över att bli granne med rättspsykiatrin. Det behöver de dock inte göra, tycker Frances Hagelbäck Hansson.

– Under de 15 år som rättspsykiatrin har legat i Lillhagsparken har det inte inträffat några allvarliga händelser med närboende. De riktigt grova brotten som begås av människor med allvarlig psykisk störning drabbar nästan bara närstående och är sällsynta. Det är extremt ovanligt att dessa personer ger sig på totalt okända människor. Patienterna är skygga och undviker mestadels kontakt.

Fakta om Rågården

  • Antal vårdplatser: 96
  • Antal rehabplatser: 72
  • Antal akutplatser: 24
  • Medarbetare: Cirka 275
  • Tomtarea: 161 000 m²
  • Byggarea: 20 600 m²

 

Utsidan av Rågården.

Nästan tre år har det tagit att bygga Rågården.

Patientrum i en av akutenheterna.

Ett patientrum i en av akutenheterna.

Gemensam matplats i akutenheten.

Gemensam matplats i akutenheten.

Gemensamt vardagsrum i rehabenhet.

Gemensamt vardagsrum i rehabenhet.

Skrivbordsplats i ett av rummen i rehabenheterna.

Skrivbordsplats i ett av rummen i rehabenheterna.

Rastgården och aktivitetshuset där träningsbad och andra aktiviteter är samlade.

Den inre parken och aktivitetshuset där träningsbad och andra aktiviteter är samlade..

Inne i aktivitetshuset.

Inne i aktivitetshuset.

Träningsbadet fyller en viktig funktion i behandling av psykospatienter men ger även möjlighet för patienterna att träna upp rörligheten.

Träningsbadet fyller en viktig funktion i behandling av psykospatienter men ger även möjlighet för patienterna att träna upp rörligheten.

Sporthallen kan både användas för träning och till exempel föreläsningar.

Sporthallen kan både användas för träning och till exempel föreläsningar.

Besökslägenhet som patienterna kan använda när de får besök. Lägenheten har två sovrum och gör att besöken från familj och vänner inte behöver ske i ett vanligt besöksrum.

Besökslägenhet som patienterna kan använda när de får besök. Lägenheten har två sovrum och gör att besöken från familj och vänner inte behöver ske i ett vanligt besöksrum.

Två av eldsjälarna bakom Rågården: Frances Hagelbäck Hansson, verksamhetschef för Rättspsykiatri och Elsa Ivarson, projektledare för Rågården.

Två av eldsjälarna bakom Rågården: Frances Hagelbäck Hansson, verksamhetschef för Rättspsykiatri och Elsa Ivarson, projektledare för Rågården.

Text och foto: Stefan Sarajärvi

uiqt|wB{|mniv5{iziriz%vqH%vozmoqwv5{m{|mniv5{iziriz%vqH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m