Felaktiga uppgifter i söndagens GP gällande förslaget om flytt av Psykiatrisk mottagning Hisingen

Det är endast Psykiatrisk mottagning Hisingen som föreslås flytta från Hisingen. Övrig psykiatrisk öppenvård på Hisingen berörs inte av förslaget.

För att säkra en god läkarbemanning och ett brett vårdutbud föreslås Psykiatrisk mottagning Hisingen att flytta från Hisingen. Tanken är att mottagningens verksamhet ska fördelas på mottagningen för Team I och II på Lergöksgatan och mottagningen Centrum Väst och Öst på Stora Nygatan. Varken Psykiatri Psykos mottagning på Polstjärnegatan eller Beroendevårdens mottagning på Hisingen berörs av förslaget.

Bakgrunden till förslaget är främst att se till att samtliga mottagningar ska kunna erbjuda ett lika brett vårdutbud, något som är lättare att säkra med större mottagningar. Samtidigt ökar möjligheterna för samarbete kring enskilda patienter och ännu bättre förutsättningar för personalen att utbyta kunskap.

uiqt|wB{|mniv5{iziriz%vqH%vozmoqwv5{m{|mniv5{iziriz%vqH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m