Lex Maria- anmälan efter upptäckt av hepatit C-smittat blod

En internutredning pågår efter att Sahlgrenska Universitetssjukhuset har upptäckt att en enhet blod är smittad med hepatit C. Patienten som fick blodet är omhändertagen och får vård. Inga andra patienter har eller kommer att drabbas av den här händelsen

– Det är ytterst olyckligt och beklagligt att detta har hänt, vi ser allvarligt på det inträffade. Så fort vi fick kännedom om situationen påbörjades arbetet med anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Vi har vidtagit de åtgärder som krävs och hanterar ärendet som brukligt är för en Lex Maria-anmälan, säger chefläkare Mats Tullberg 

Liten risk

Sjukhuset följer Socialstyrelsens författning 2009:28 när det gäller blodgivning och blodtransfusioner, liksom alla övriga sjukhus i Sverige. Alla blodgivare blir grundligt intervjuade inför blodgivning och blodet testas för smitta. Enligt Jan Konar, överläkare på Tranfusionsmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är risken att smittas vid blodtransfusion oerhört liten. Det har gjorts 7,2 miljoner blodtransfusioner sedan år 2000 och denna händelse är den andra då en patient blivit smittad.

Lex Maria-anmälan

En Lex Maria-anmälan ska lämnas in till Socialstyrelsen så fort sjukhusets egen utredning är klar. I dagsläget finns det inget som tyder på att något fel begåtts, men sjukhuset avvaktar Socialstyrelsens bedömning av händelsen.

Fakta Socialstyrelsen

Lagen om blodsäkerhet ligger till grund för arbetet med blod. Därtill kommer ett antal bindande EG-direktiv om blodsäkerhet.

Socialstyrelsen ansvarar för ett register över blodverksamheter. Registret innehåller uppgifter om vem som har tillstånd, anmälningar av allvarliga avvikande händelser och biverkningar samt lex Maria-anmälningar från verksamheterna

Socialstyrelsens tillsyn görs ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv med fokus på patientsäkerhet och med Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet och Socialstyrelsens föreskrifter om transfusion av blodkomponenter som grund.

uiqt|wBUqzriu5swv|qwH%vozmoqwv5{mUqzriu5swv|qwH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m