Lyckade livmodertransplantationer ämne för presskonferens

Alla fyra patienterna mår bra. Det kunde forskningsledare Mats Brännström meddela vid en välbesökt presskonferens vid Göteborgs universitet under tisdagen, med anledning av de livmodertransplantationer som genomförts i helgen.

Delar av transplantationsteamet.

Delar av det runt 30 personer stora forskningsteamet som i helgen genomfört livmodertransplantationerna fanns på plats vid presskonferensen från vänster: Andreas G Tzaki, Pernilla Dahm Kähler, Mats Brännström, Michael Olausson, Liza Johannesson.

Livmodertransplantationerna i Göteborg ingår i ett över tio år långt forskningsprojekt med forskare från Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tidigare har två livmodertransplantationer genomförts,  i Saudiarabien och Turkiet. Helgens transplantationer är dock de första i världen som gjorts med levande donatorer, mor till dotter. Forskningsprojektet vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset är också unikt genom sin längd och gedigna dokumentation.

- Idén kom faktiskt när jag opererade bort en livmoder från en kvinna 1998. Hon frågade om det inte fanns möjlighet att få en livmodertransplantation, berättar Mats Brännström.

Något år senare var han igång med sitt team av forskare och har sedan gjort den långa resan via olika djurförsök fram till helgens transplantationer på två kvinnor i 30-årsåldern.

Inga kostnader för sjukhuset

Själva operationerna ägde rum i Sahlgrenska Universitetssjukhusets lokaler, men såväl hyra av lokaler och utrustning som personalkostnader samt eftervård finansieras helt av forskningsanslag.

Mats Brännström beskrev livmodertransplantation som den enda utvägen för de runt 2000-3000 kvinnor i Sverige som från födseln saknar livmoder eller som i unga år behövt operera bort sin livmoder på grund av till exempel cancer, sammanväxningar eller muskelknutor.

- Operationerna har föregåtts av en lång och noggrann utredning, både av donatorerna och av mottagarna, berättade Mats Brännström.

Åtta transplantationer planerade

Åtta ytterligare transplantationer planeras under hösten 2012 och våren 2013. Dock kan man inte förrän tidigast år 2014 bedöma om transplantationerna varit framgångsrika. De embryon, befruktade ägg, som tagits från kvinnan som fått en ny livmoder sätts in genom en IVF-behandling om ungefär ett år. Först när detta leder till graviditet kan den transplanterade livmoderns funktion testas.

- Upp till två barn har den etiska kommittén givit tillstånd till, därefter tar vi bort livmodern så att kvinnan inte ska behöva använda avstötningsmediciner längre tid än nödvändigt, svarade Mats Brännström på en av medias frågor.

Andra frågor från journalisterna på presskonferensen rörde den etiska aspekten, hur gammal en mottagare av en livmoder kan vara, hur urvalet av de kvinnor som genomgår transplantationen går till samt fördelar respektive nackdelar med levande donatorer.

Text: Katarina Hallingberg

Foto: Lisa Klang

Läs mer om forskningsprojektet  

uiqt|wB&uiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m