Mer kunskap behövs i sjukvården om missbruket av anabola androgena steroider

Missbruket av anabola androgena steroider, AAS, är utbrett men kunskaperna att upptäcka missbruket brister i sjukvården. En expertgrupp med Thord Rosén, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har därför utvecklat ett nationellt vårdprogram.

Stöd att identifiera symptom och tecken

AAS-missbrukare söker vård för kroppsliga och psykologiska biverkningar, men berättar inte alltid om sitt missbruk, särskilt eftersom det är olagligt. Läkarna frågar också sällan efter just steroidmissbruk. Det kan därför vara svårt att identifiera den bakomliggande orsaken till de besvär som patienten söker vård för.
­­– Vårdprogrammet ger en lättöverskådlig information om symtom, tecken och konsekvenser vid missbruk av anabola steroider, säger Stefan Arver, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

Vårdprogrammet kan höja kunskapsnivån inom vården

Alla påståenden om effekter som tillskrivs missbruk av AAS är inte vetenskapligt grundade. AAS-missbrukare inhämtar gärna information från andra, mer erfarna missbrukare eller från internet och misstolkar lätt vetenskapliga resultat. Sjukvårdens bristande kunskap om dopning leder till svårigheter i mötet med patienten som missbrukar AAS.
­– Det nya nationella vårdprogrammet kommer förhoppningsvis att dramatiskt höja kunskapen inom sjukvården om hormondopningens symtom och risker och samtidigt leda till fler behandlingsmöjligheter för denna speciella patientgrupp, säger Thord Rosén, docent och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Tre mottagningar i Sverige med fördjupad kunskap

En föreläsning om behandling ges onsdagen den 24 oktober kl. 16-17 på Drogfokus konferens i Norrköping av Dopningsmottagningen i Örebro och Dopingjouren.
– I vårdprogrammet finns också kontaktuppgifter till de tre mottagningar i Sverige som i dag har en fördjupad kunskap inom dopningsområdet, meddelar Kurt Skårberg, med.dr och socionom vid Dopningsmottagningen, Örebro läns landsting.

uiqt|wBUqzriu5swv|qwH%vozmoqwv5{mUqzriu5swv|qwH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m