Snabbare insatstider med ambulansbåten i södra skärgården

Ambulansbåten kommer från och med den 1 januari 2014 att utgå från någon av öarna i södra skärgården, istället för Öckerö. Den nya utgångspunkten ska leda till snabbare insatstider, tiden det tar från att ett larm mottas till att ambulanspersonal är på plats, i 90 procent av utryckningarna.

Vid dagens styrelsemöte den 28 september fattades beslutet om att flytta ambulansbåtens utgångspunkt från Öckerö till någon av öarna i södra skärgården, exakt var är ännu inte bestämt . Bakgrunden till flytten är att man har sett att ambulansbåtens aktuella placering inte är optimal, säger Per Karlsson, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
–  Insatstiderna  för ambulansbåten kommer att bli bättre i nio fall av tio, vilket vi ser som en stor fördel.

Bilden blir extra tydlig när man tittar på statistik från 2011. Under 2011 gjordes 423 utryckningar till södra skärgården, men endast 36 utryckningar till norra skärgården.

Öckeröambulansen alltid bemannad

Förutom bättre insatstider i 90 procent av båtutryckningarna, slipper man dagens samtidighetskonflikt mellan Öckeröambulansen och båten. Idag bemannas ambulansbåten av Öckerös ambulanspersonal, det gör att landambulansen står obemannad vid utryckningar med båten.

När ambulansbåten hemmavist ändras till den södra skärgården kommer ambulansen på Öckerö alltid att vara bemannad, oavsett om en utryckning sker med ambulansbåten. En förbättring för alla inblandade, menar Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelseordförande, Kerstin Brunnström.
– Förändringen ökar invånarnas tillgång till ambulansvård både i norra och södra skärgården.

Offentlig upphandling nästa steg

Nu väntar en offentlig upphandling av ambulansbåt med personal. De som vinner upphandlingen kommer att ta över uppdraget för ambulansbåten den 1 januari 2014. Fram tills dess kommer ambulansbåten även fortsättningsvis att skötas av ambulansen på Öckerö.

 

uiqt|wB{|mniv5{iziriz%vqH%vozmoqwv5{m{|mniv5{iziriz%vqH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m