Stamning behöver inte vara ett hinder med rätt hjälp

Den 22 oktober är den internationella stamningsdagen och fokus riktas mot ett problem som miljontals människor runt om i världen är drabbade av. Även om problemen ibland är livslånga finns hjälp att få.

Lisa BengtssonDen internationella stamningsdagens syfte är att uppmärksamma samarbetet mellan logopeder och stamningspatienter. Tillsammans försöker de minska de hinder som stamningsproblem kan ge den som är drabbad. En av dem som hjälper stamningspatienter att hitta sätt att övervinna de problem den medför är Lisa Bengtsson, logoped på Mottagningen för logopedi och foniatri på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Här svarar hon på några frågor om stamning.

Hur många är det som är drabbade av stamningsproblematik?

– Cirka fem procent av alla barn har en stamning medan knappt en procent av alla vuxna stammar. De flesta börjar i förskoleåldern och för en del fortsätter stamningen att utvecklas under ungdomsåren och i vuxen ålder.

Vad kan ni som logopeder göra åt det?

– Stamning och de problem den medför skiljer sig mycket mellan olika personer. Behandlingen har olika inriktning beroende på individuella behov. Målet med logopedbehandling är att stödja patienten så att patienten inte undviker situationer som upplevs som jobbiga. Det handlar om att visa sätt att påverka stamningen till att bli så mjuk och lätt som möjligt, samt att ge hjälp till självhjälp. Stamning går inte att bota men målet med behandlingen är att patienten ska få så lätt som möjligt att kommunicera.

Hur stora möjligheter finns det till att bli av med problemen?

– Hos tre av fyra barn som stammar avtar problemen, men det är svårt att avgöra vilka barn som kommer att sluta och vilka som kommer att fortsätta stamma. Med anledning av det är det viktigt att man som förälder snabbt tar kontakt med en logoped om man är orolig för sitt barns tal.

Foto: Fredrik Björnberg

uiqt|wB{|mniv5{iziriz%vqH%vozmoqwv5{m{|mniv5{iziriz%vqH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m