Telefonin på Sahlgrenska slogs ut

Vid 23-tiden på torsdagskvällen den 5 juli 2012 slogs samtliga trådlösa telefoner inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset ut. Den fasta telefonin blev delvis också påverkad och fungerade inte optimalt. Det var även svårigheter att nå sjukhusets växel.

Felet var åtgärdat kl. 01.50 och enligt chefläkare Mats Tullberg har inga medicinska avvikelser rapporterats med anledning av händelsen.

Sjukhusledningen ser allvarligt på det inträffade och ska göra en händelseanalys som sedan ska ligga till grund för en LexMaria-anmälan. Åtgärder vidtas omgående för att säkra sjukhusintern kommunikation.

 

uiqt|wBtq{i5stivoH%vozmoqwv5{mtq{i5stivoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m