Världsunik operation utförd med stamcellsteknik

För första gången i världen har forskare vid Sahlgrenska akademin framställt ett blodkärl av stamceller som använts vid en operation av en tioårig flicka på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Flickan har sedan första levnadsåret levt med en propp i det kärl som för blod från tarmpaketet till levern. Detta innebär att man löper risk för att få livshotande blödningar. Tillståndet kan botas om man lyckas leda blodet rätt, det vill säga tillbaka in i levern. Operationen kan i bästa fall utföras med kärl från andra delar av kroppen på patienten, men kan leda till levertransplantation om operationen inte lyckas för att man inte har tillräckligt med blodkärl. En levertransplantation kräver i sin tur livslång behandling med immundämpande läkemedel.

På fyra veckor växte ett nytt kärl fram
I det aktuella fallet användes blodkärl från en avliden donator. Kärlet behandlades sedan kemiskt för att få bort alla celler och arvsmassa. Michael Olausson, professor vid Sahlgrenska akademin och verksamhetschef Transplantationscentrum, beskriver det skämtsamt som att man tar en julskinka och endast behåller nätet runt den.
Michael Olausson, professor vid Sahlgrenska akademin och verksamhetschef Transplantationscentrum, och Suchitra Holgersson, professor i transplantationsbiologi vid Sahlgrenska akademin.Därefter togs stamceller från flickans benmärg fram och dessa tillsattes till stödjevävnaden. Under knappt fyra veckor växte ett nytt kärl fram. Detta användes vid operationen för att skapa den nya förbindelse mellan levern och tarmen som var nödvändig för att bota flickan.
– Operationen som utfördes för drygt tre månader sedan har gått bra utan några väsentliga komplikationer och är alltså vad vi känner till den första av sitt slag i världen med denna teknik. Hon mår idag bra och vi bedömer prognosen som mycket god, säger kirurgen Michael Olausson.

Kräver inga mediciner mot avstötning
Ingreppet visar att det faktiskt är möjligt att med stamceller tillverka nya blodkärl med ett tidigare blodkärl som mall. Detta kan leda till, att tillståndet som flickan hade drabbats av, nu kan botas lättare och med mindre risk för patienten. Eftersom det nya kärlet behandlats med patientens egna stamceller krävs heller inga mediciner för att hindra avstötning, vilket krävs vid transplantation.

Odla organ nästa steg
Resultatet av denna operation kan även innebära tillämpningar inte bara på flickans tillstånd, utan också på en rad andra forskningsområden.
Det var stort intresse från media på presskonferensen.– Nästa steg är att intensifiera forskningen kring återskapande av andra organ och utveckla metoden på artärer, för att bland annat hjälpa patienter i behov av dialys och kranskärlsoperationer, men även hela organ, säger Michael Olausson och tillägger:
– Besparingen för sjukvården kan också bli mycket stor, framför allt den dag, då till exempel njurar kan produceras på detta sätt, eftersom hela läkemedelsanvändningen kommer minska drastiskt. För patienten innebär det också att biverkningar av de läkemedel som idag måste ges undviks helt.

Text: Lena Mattsson
Foto: Stefan Sarajärvi

Bild 1: Michael Olausson, professor vid Sahlgrenska akademin och verksamhetschef Transplantationscentrum, och Suchitra Holgersson, professor i transplantationsbiologi vid Sahlgrenska akademin.

Bild 2: Det var stort intresse från media på presskonferensen
.

uiqt|wB{|mniv5{iziriz%vqH%vozmoqwv5{m{|mniv5{iziriz%vqH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m