Växeln - hjärtat i sjukhusets verksamhet

Telefonisten Birgitta Hansson har jobbat i Sahlgrenskas växel i mer än trettio år. Hon vet aldrig vad som väntar under sitt pass. Bara att allt kan hända - från ett akut hjärtlarm till att en patient  behöver tröstas med några värmande ord.

växeln – Jag tror att tålamod, lyhördhet, humor och en gnutta fantasi är bra egenskaper att ha när man jobbar här, säger Birgitta Hansson.
Framför allt gäller det att lyssna av vad personen i den andra änden av luren vill och lotsa honom eller henne rätt in i verksamheten. Birgitta Hansson och hennes kollegor i växeln är länken mellan sjukhuset och allmänheten. Ibland kan det gå hett till, när oroliga patienter inte får tag i sin läkare eller irriterade medarbetare som får vänta för länge.

Stark upplevelse
– Det kan bli stressigt emellanåt. Vi är ett team och avlastar varandra när det blir för tufft, säger Birgitta och inflikar att ingenting går att jämföra med hennes upplevelse av brandkatastrofen, 1998.
På den tiden fanns det tre olika växlar, placerade på Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus och Sahlgrenska sjukhuset. Nu finns det en växel som servar alla sjukhusen i Göteborg och Kungälv tack vare genomförda effektiviseringar och ny teknik.

Stort tryck
Men, då 1998, var Birgitta Hansson ensam i växeln på Östra sjukhuset när det första samtalet kom. Och det blev många samtal den natten.
– Jag arbetade mekaniskt och tog inte in allt, det gick bara inte. Jag hade fullt upp att prioritera inkommande samtal och efter hand fick jag börja ringa in personal som kunde hjälpa mig. Trycket blev för stort, både internt och av oroliga anhöriga och media som ville ha uppgifter, berättar Birgitta.

Känsla av overklighet
När hon gick av sitt pass morgonen efter, börjar hon förstå vidden av händelsen.
– Då kändes allt overkligt och minnena har etsat sig fast, det är en natt jag aldrig kommer att glömma, säger Birgitta.
Hon har delat med sig av erfarenheterna från den natten till sina kollegor och det finns ingen händelse som kan mäta sig i dignitet, varken förr eller senare.
-Jag hoppas innerligen att vi inte får vara med om något sådant igen, men katastrofer går ju inte att undvika.

Akuta situationer
Händelser av lite mindre storlek, fast lika allvarliga, sker varje dag på sjukhuset i form av medicinska larm. Då ljuder en hög signal genom hela rummet och lamporna börjar linka på de fyra larmborden, vilka är bemannade dygnet runt. Då gäller det att rädda liv och det kan inte bli mer akut än så.larm
– Vid hjärttraumalarm kan en patient på IVA fått hjärtinfarkt och personalen kan behöva larma läkare från andra specialiteter. Vi söker rätt på den personalgruppen via deras sökare, berättar Birgitta.

Viktigt med rätt uppgifter
Växeln har även hand om tekniska larm. Till exempel brandlarm och ett larm som slås på när medicinsk apparatur inte fungerar.
– Vid alla larm är det viktigt att ha koll på jourlistorna, det vill säga vem som är i tjänst, och om vi inte får tag i personen, vem är då back-up? Allt måste vara noga förberett och inga misstag får ske. Vi är beroende av att jourlistorna ska stämma, säger hon.

Arbete med stort ansvar
I synnerhet vid speciella situationer och händelser som kräver ökad beredskap inom sjukhuset, ett så kallat stabsläge. Det finns generella föreskrifter om vad som ska göras och på vilket sätt. Allt måste klaffa.kollega i växeln Växelns telefonister är de första som blir inkopplade för att söka efter personerna på jourlistorna.
– Det ställs höga krav och med arbetet följer ett stort ansvar. Alla känner nog inte till att vårt arbete i växeln är så omväxlande. Men det är det som gör att jag har trivts så bra. Mina arbetskamrater betyder mycket för mig också, avslutar Birgitta. 

Det visste du inte om växeln:
• Telefoniservice ägs av Regionservice och finns i Skövde, Vänersborg, Borås och Göteborg.
• Televäxeln har 90 anställda telefonister
• Cirka 38 700 anknytningar och 25 000 samtal hanteras dagligen
• 2011 inkom 4 miljoner samtal

Text och foto: Lena Mattsson

 

uiqt|wB&tmvi5m5ui||{{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5m5ui||{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m