Evidensbaserad vård (EBV) & HTA

Evidensbaserad medicin och vård innebär att beslut i den kliniska situationen baseras på en kombination av senaste vetenskapliga evidens i kombination med vårdgivarens expertis och patientens preferenser.

"Evidence based medicine is the conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions about the care of individual patients. The practice of evidence based medicine means integrating individual clinical expertise with the best available external clinical evidence from systematic research" Sackett DL. Evidence Based Medicine: what it is and what it isn't.
BMJ 1996 312 (Jan 13):71-2.

 

HTA - Health Technology Assessment är samma kombination av vetenskapliga resultat, klinisk erfarenhet och patientens önskemål, men i HTA-processen lägger man större vikt vid etiska, organisatoriska och ekonomiska aspekter.

 

"HTA is a multidisciplinary field of policy analysis. It studies the medical, social, ethical, and economic

implications of development, diffusion, and use of health technology".

(International Network of Agencies for Health Technology Assessment 2002).

uiqt|wBivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{mivv5tqtrmozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m