Välkommen till AT!

AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sätter fokus på klinisk sjukvård, forskning, utbildning, utvecklings- och förbättringsarbete samt handledning i en mångfacetterad verksamhet och i nära samarbete med Sahlgrenska akademin. Primärvårdstjänstgöringen fördelas på vårdcentraler i Göteborgsområdet och omfattar verksamheter i såväl kustnära miljö som mångkulturellt storstadsområde.

Nu är det dags att söka AT!   Välkommen till Folktandvården


20 AT-block varav upp till 5 forskar AT-block med tillträde hösten 2014

Nu söker vi 20 AT-läkare varav upp till fem forskar AT-läkare. AT-blocken omfattar totalt 

21 månader fördelade på sex månader medicin, med möjlighet att tjänstgöra viss tid inom närliggande specialitet, sex månader opererande specialiteter, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin. I forskar AT-blocken ingår dessutom sex månaders forskning.


AT-block

Ref nr 2014/3635 (21 månader)
Tillträde 2015-02-02 eller 2015-05-04


Forskar-AT-block

Ref nr 2014/3637 (27 månader)
Tillträde 2015-02-02 eller 2015-05-04


Som sökande får du bekräftelse via mail att vi har mottagit din ansökan. Rekryteringsarbetet startar direkt efter ansökningstidens utgång. Om du blir aktuell för intervju kontaktas du via telefon, kvällstid onsdagen den 8 oktober. Anställningsintervjuer genomförs 9/10 – 15/10. Samtliga sökande får besked om AT-tillsättningen senast vecka 44.

Sista ansökningsdag: 2014-10-01


 Läs mer om ansökan

Vi erbjuder dig:

  • möjligheten att vara delaktig och skräddarsy din AT-utbildning
  • ett AT-utvecklingsprogram med ledarskapsutbildning och kvalitets- och förbättringsarbete
  • kurs i akut omhändertagande med simulatorträning
  • AT-forum, AT-stämma , kurser och konferenser utifrån behov och intresse
  • mycket goda möjligheter till forskning
  • en välfungerande organisation för AT med medveten satsning på yrkesmässig och personlig utveckling samt kontinuerlig kvalitetssäkring
  • en strukturerad slutenvårds- och primärvårdstjänstgöring med "proffshandledning"

Läkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vision

Bästa AT-utbildning i Sverige med hög konkurrenskraft

Mål

AT-utbildning av hög kvalitet så att Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) kan attrahera, rekrytera, utveckla och behålla viktig läkarkompetens
Engagerade, delaktiga och ansvarstagande AT-läkare
Engagerade studierektorer och handledare med hög kompetens.
En attraktiv och konkurrenskraftig AT-organisation

Har du frågor?

Carin Holm
Utbildningsledare/ AT samordnare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
031- 343 2779
0700-82 50 97

Caterina Finizia
AT-chef
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
031-342 91 65

Paulin Andréll
Sjukhusgemensam studierektor
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
0705-53 10 45

Göran Eriksson
Studierektor Primärvården Göteborg
0705-71 05 67

Johanna Berg
Facklig företrädare
031-332 68 21 

Vad tycker du om AT-sidan?

Jag besöker sidan som:


Synpunkter:
uiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m