AT-råd

AT-kansliet driver sedan flera år ett kontinuerligt utvecklings- och förbättrings-arbete. Som en del i detta arbete har ett specifikt AT-råd skapats, som ger AT-läkare och forskar AT-läkare möjlighet att aktivt medverka och vara delaktiga i det fortsatta utvecklingsarbetet.

AT-rådets uppdrag är att kanalisera, kommunicera och driva AT-relaterade utbildnings- och tjänstgöringsfrågor i syfte att optimera och förbättra AT-utbildningen i nära samarbete med AT-kansliet.

Arbetssätt och arbetsformer

AT-rådets medlemmar träffas kontinuerligt och har regelbundna möten med AT-kollegorna på respektive sjukhus (lunchmöten ca en gång/mån), för att fånga upp och stämma av angelägna AT-frågor.

På dessa möten kan alla AT-läkare framföra synpunkter på vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre på de olika AT-verksamheterna och diskutera vilka åtgärder som vidtagits av AT-läkarna själva.

På vissa utbildningsdagar kommer tid att avsättas för AT-rådet att diskutera AT-frågor.

AT-rådet kommer att ha regelbundna avstämnings- och arbetsmöten med ansvariga på AT-kansliet ca två gånger per termin.

Kontakt

Kontakta gärna AT-rådet via vår gemensamma mailadress, This is a mailto link, som bevakas kontinuerligt. Du kan förstås också kontakta individuella representanter, se nedan för vem som är ansvarig inom respektive område.


AT-rådsmedlemmar

Ellinor Almquist - Ordförande                           
Linn Persson - Sekreterare, IT-ansvarig, rekrytering 
           
Emelie Widén - Kirurgi, anestesi och kärlkirurgi
Anders Holmén - Kirurgi, anestesi och kärlkirurgi
Haris Durakovic - Kirurgi, anestesi och kärlkirurgi

Bodil Gessler - Psykiatri och urologi
Angela Falk - Psykiatri och urologi
Emelie Larsson - Psykiatri och urologi

Ellen Johansson - Medicin inklusive sidoplaceringar och handledarpris
Rana Doueh - Medicin inklusive sidoplaceringar och handledarpris            
Andreas Krönlein - Medicin inklusive sidoplaceringar och handledarpris 

Kristina Eklöf - Ortopedi och studierektorspris                       
Linnea Gustafsson - Ortopedi och studierektorspris

Elinor Karlsten- Projektsamordnare och forskning              
Sofie Ahlin - Projektsamordnare och forskning

Kristoffer Björkman - Primärvård
Mikaela Roos - Primärvård    
Martin Berndtsson - Primärvård

Se AT-schemats adressregister för kontaktuppgifter.

uiqt|wBi|5zilm|Houiqt5kwui|5zilm|Houiqt5kwuuiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m