Skäddarsy AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs

 • AT på SU så du vet hur AT-utbildningens innehåll och struktur är upplagd
 • Introduktionspärmen, boken Lära läkare förändra och AT-hemsidan innan du börjar din AT

Aktiv del i AT-utbildningen

Innehåll och struktur finns fastlagd för din AT-utbildning och förutsätter aktivt deltagande från dig som AT-läkare.

Detta uppnår du genom:

 • Verksamhetens målbeskrivning samt Socialstyrelsens tjänstgöringsbok för AT-läkare
 • AT-schema:
  Här kan du via nätet sätta dig in i hur många AT-läkare som samtidigt finns på placeringen och därmed planera dina ledigheter respektive auskultationer så att de infaller när det passar dig och verksamheten bäst
 • Kontakt med studierektor:
  Kontakta själv verksamhetens studierektor och schemaläggare i god tid cirka sex månader innan du börjar så att du kan diskutera dina önskemål och tidigare tjänstgöringserfarenheter innan schemat läggs
 • Medsittning:
  Gör medsittning på samtliga placeringar det vill säga invärtesmedicin, psykiatri, allmänkirurgi och/eller ortopedi och allmänmedicin
 • Enkät: Fyll i enkäten via nätet så fort du fullgjort din placering!!
uiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m