Ersättning för friskvård, lotsgrupper, vård och andra utlägg

Fyll i passande blankett och fäst kvitton för utläggen bakom blanketten.

Tänk på att om det är en grupp som har träffats och du vill ha ersättning för maten ska det framgå vilka som deltagit och inga alkoholhaltiga drycker får vara med på kvittona.

Är det ersättning för friskvård eller annan vård ska det framgå på kvittot vem som har köpt tjänsten genom att det står namn eller personnummer.

Skicka det till Atefeh Hariri, Studierektorskansliet AT, Torggatan 1a, 431 35 Mölndal.

uiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m