Förbättringsprojekt

AT-läkarna på Sahlgrenska Universitetssjukhus har möjlighet att aktivt delta och påverka sin egen utbildning. AT-läkarna ingår i olika arbetsgrupper för att påverka och förbättra de olika AT-verksamheterna och delar av AT-utbildningen. Arbetsgrupperna har, tillsammans med studierektorskansliet för AT, kartlagt styrkor respektive svagheter i den existerande AT-utbildningen samt föreslagit förbättringar kring handledning, utbildning, forskning och organisation.

Vad säger AT-läkarna om förbättringsprojekten?

Att som AT-läkare få möjlighet att aktivt delta och påverka min egen utbildning har för mig varit ovärderligt. Att se konkreta resultat på förbättringar för oss AT-läkare sporrar oss till fortsatt engagemang.

Att skapa en inspirationsdag för handledare, har varit utvecklande för mig, framför allt för självkänslan. Det var till en början både tungt och trögt att sätta igång och göra något där endast jag hade ansvar för genomförandet. Vetskapen om att jag kan driva ett sådant här projekt från ax till limpa gör att det kommer att vara lättare att göra något liknande en annan gång.

Jag tycker att det har varit mycket roligt att se hur en grupp växer fram och hur vi tillsammans i gruppen utvecklar idéer som resulterar i förverkligade projekt. Jag vill även i framtiden fortsätta att arbeta med utvecklingsarbeten för att förbättra situationen för forskande läkare.

uiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m