Forskning slutredovisning

Samspelet mellan forskning och klinik
Daniel Olsson

Forskningsseminarium och studiebesök
Jonas Svensson

Forskar AT-hemsida I
Erik Aronsson

Forskar AT-hemsida II
Lukas Holmegaard

Forskar AT-hemsida III
Tao Jin

Utvärdering forskar-AT


Sammankallande i forskar AT-gruppen
David Revez

Miniseminarier I
Henrik Nyström

Forskarhandledning av läkarstuderande
Jan Bjersing

Amanuensprogrammet CMR/MIVAC
Pontus Boström


Informella forskningsseminarier
Mia Johansson och Per Robertsson

Miniseminarier II
AnnCarin Wallgren

Samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin och mellan preklinisk och klinisk forskning
Christian Bjurman

Förbättra och uppdatera forskningsdelen på Su:s AT-hemsida
Minyi Xiao

Utvärdering av forskningshandledning av högskolestuderande
Guo Xinxin

Web-baserad projektpresentation för blivande AT-läkare med forskningsinriktning
 Mingyan Hou Hallén

Vad händer med forskar-AT-läkare efter legitimation - fortsätter de att forska?
Per Wasteson

Kunskapsinhämtning bland AT-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Jonas Eriksson

En kartläggning av forskar-AT på Sveriges universitetssjukhus
Susannah Leach, Joakim Sandstedt och Leo Stockfelt

Svårigheter vid återgång till klinikstjänstgöring efter längre tids uppehåll
Kristina Annerbrink och Maria Johansson

Lunchseminarier vid SU/Sahlgrenska, våren och hösten 2012
Mona Lärstad och Charlota Allard

Sammankallande FATSU
Maria Henningsson

Råd och stöd till forskningsintresserade AT läkare
Tengyu Wang och Levent Akyürek

Utbildningsdag i Evidensbaserad Medicin
Åsa Anveden och Lydia Melchior

Forskar AT-hemsida IV
Yihong Zhu och Yan Shen

Olika karriärvägar med forskning i centrum
Nils Ekström och Lars Rasmusson

Mentorprogram för AT-Läkare -ett steg mot att börja forska?
Johanna Berg och Carl Eckerström

Sammankallande i forskar AT-gruppen
Randa Akouri

uiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m