Lönesättning AT

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset och inom Västra Götalandsregionen är ingångslönen 26.800 from 130101.

Vi har utarbetat en lönemodell med tydliga och adekvata lönekriterier och underlag för bedömande och lönesättande chefer samt för AT-läkarna och forskar-AT-läkarna inför lönesamtalet.

Lönesättande chefer för AT-läkare och forskar AT-läkare är i samband med nyanställningen AT-chefen.

Vid förhandling under AT är verksamhetschefer eller motsvarande inom nedanstående verksamheter lönesättande chefer:

  • Invärtesmedicin
  • Allmänkirurgi
  • Psykiatri
  • Allmänmedicin
  • I övriga fall med AT-chefen 

Lönesättande chefer svarar för den bedömning som ligger till grund för lönesättningen och för att genomföra lönesamtal med de AT-läkare och forskar AT-läkare som begär löneförhandling. Bedömningsunderlagen med lönekriterier och bedömningsskala utgör grunden i lönesamtalet mellan lönesättande chef och medarbetare.

AT-läkarenoch forskar AT-läkaren ansvarar för att initiera och begära förhandling och skattar sig själv utifrån fastställda lönekriterier och medtar dessa vid lönesamtalet. Som AT-läkare har du här en möjlighet att få feedback.

Läs mer om lönekriterier lönesättningsmodell och underlag för lönesättning.

uiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m