Medsittning (sit-in)

Medsittning ingår som en del i AT-tjänstgöringen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset då den utgör en unik möjlighet för AT-läkaren att få feedback. Vi rekommenderar att medsittning görs ungefär efter halva tjänstgöringstiden inom respektive specialitet.

Den praktiska/muntliga delen av AT-examinationen kan ersättas med medsittning inom invärtesmedicin, opererande specialiteter (allmänkirurgi och/eller ortopedi), psykiatri och allmänmedicin. 

Medsittning ger:

  • AT-läkaren möjlighet att tidigt kontrollera att hon/han fått de kunskaper som man bör ha inom varje placering

  • Studierektorn möjlighet att se att undervisningen av AT-läkare bedrivs som planerat

 

 Medsittningsmall laddas ner från Karolinska institut

 

uiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m