uiqt|wBki|mzqvi5nqvq%zqiH%vozmoqwv5{mki|mzqvi5nqvq%zqiH%vozmoqwv5{muiqt|wBxi}tqv5ivlzmttH%vozmoqwv5{mxi}tqv5ivlzmttH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tti5{|zivluivH%vozmoqwv5{m}tti5{|zivluivH%vozmoqwv5{muiqt|wB|qvi5iptjmksH%vozmoqwv5{m|qvi5iptjmksH%vozmoqwv5{muiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wBjizjzw5tqvlipt4{|mvmzH%vozmoqwv5{mivlmz{5j}tw%wH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoizm|p5jtqls%vq{|H%vozmoqwv5{muizoizm|p5jtqls%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m