Utbildning under AT

Sjukhusgemensam utbildning

 

1. Utbildningsdagar

Obligatoriska utbildningsdagar en gång per månad (cirka 10 per år) som täcker bland annat etik, sjukvårdsjuridik, evidenced based medicine, likabehandling och etnisk mångfald.

2. Akutdagar

Under första AT-året får du utbildning i akutmedicin. Målsättningen med akutdagarna är att erbjuda framför allt praktisk träning i form av åtta stationsövningar, där man i smågrupper tränar på akut omhändertagande av trauma, hjärt-lungräddning, andningshinder et cetera.

3. AT-forum

AT-forum är ett tvådagars internat med syfte att skapa nätverk mellan AT-läkare i Västra Götalandsregionen och erbjuda kompetensutveckling med läkarrollen i fokus.

4. AT-stämman

Samtliga AT-läkare ges möjlighet att vid ett tillfälle under sin AT-tjänstgöring delta på den årliga AT-stämman i Stockholm.

Verksamhetsförlagd utbildning

a) Utbildning under slutenvårdsplacering
Som AT-läkare deltar du i:
    · organiserad utbildning för verksamhetens läkare
    · områdesövergripande utbildning för AT-läkare

b) Utbildning under primärvårdsplacering
Regelbundna utbildningstillfällen ingår i primärvårdsplaceringen för AT-läkare,
ofta tillsammans med primärvårdens ST-läkare.

uiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m