Verksamhetens ansvar

  • Informationsmaterial, schema och utbildningsplan/målbeskrivning ska skickas till AT-läkaren i god tid före tjänstgöringsavsnittets början, alternativt erhålles vid ett planeringsmöte med studierektorn
  • Vid varje tjänstgöringsavsnitts början ges arbetsplatsförlagd introduktion utifrån skriftlig introduktionsplan
  • Studierektor inom respektive specialitet ansvarar för att handledare utses och att handledning sker regelbundet 
  • Skriftlig utbildningsplan/målbeskrivning ska finnas. Målen i målbeskrivningen ska vara tydliga för studierektorn, AT-läkaren, handledaren och enhetens läkare. Dessa finner du till höger på denna sida
  • AT-läkaren bör ingå i ordinarie schema
  • Studierektor informerar AT-läkaren om de utbildningsaktiviteter som anordnas inom verksamheten och som AT-läkaren skall delta i 
uiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m