Styrelse

Sjukhusets styrelse svarar för drift, förvaltning och utveckling av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Styrelsen skall bedriva verksamheten effektivt och ändamålsenligt samt utveckla verksamheten i enlighet med regionfullmäktiges beslut. Styrelsen ansvarar för att vården bedrivs med professionell kompetens.

Det finns en delegationsordning som reglerar vilka beslut styrelsen fattar och vilka beslut som delegeras. Exempel på frågor som skall beslutas av styrelsen är:

  • Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.
  • Framställning eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av styrelsen överklagats.
  • Övergripande organisationsförändringar.
  • Ekonomisk uppföljning.
  • Budgeten
  • Ekonomiska beslut som överstiger styrelsens delegation till sjukhusdirektören.

Styrelsen följer kontinuerligt sjukhusets verksamhet. På varje styrelsemöte finns förutom beslutsärenden också informationsärenden. 

Styrelsen består av nio ledamöter och tre ersättare. Dessa väljs för fyra år. Regionfullmäktige utser bland styrelsens ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Lokala hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen
Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen

Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse 2011-2014

Ordinarie ledamöter

Kerstin Brunnström (S), ordförande
Albert Engströmsgatan 5
412 73 Göteborg
Mobil: 0705-27 57 45
E-post: kerstin.brunnstrom@
vgregion.se

Johnny Bröndt (M), vice ordförande
Munkebäcksgatan 25 B
416 53 Göteborg
Mobil: 0708-427449
E-post: This is a mailto link

Anna-Karin Skatt (S)
Bruksgatan 16 A
522 33 Tidaholm
Mobil: 0701-759397
E-post: This is a mailto link

Marie Östh (S)
Alkegatan 5 A
431 64 Mölndal
Mobil: 0730-251004
E-post: This is a mailto link

Jan-Åke Ryberg (S)
Doktor Liborius Gata 32
413 23 Göteborg
Mobil: 0736-97 59 22
E-post: jan-ake.ryberg@
centrum.goteborg.se

Annika Tännström (M)
Staby 340
442 72 Kärna
Mobil: 0703-621504
E-post: This is a mailto link

Kerstin Keen (FP)
Hovås Granerås väg 10
436 55 Hovås
Mobil: 0706-764139
E-post: This is a mailto link

Soili Brunberg (MP)
Lillekärr Södra 176
425 31 Hisings Kärra
Mobil: 0709-221680
E-post: This is a mailto link

Anna Strand (C)
Mellbyvägen 42
433 31 Partille
Mobil: 0709-20 68 27
E-post: This is a mailto link

Ersättare

Patrik Johansson (S)
Lingonvägen 65
448 37 Floda
Mobil: 0702-75 99 05
E-post: This is a mailto link

Lars Engen (V)
Rambergsvägen 25 C
417 13 Göteborg
Mobil: 0768-784356
E-post: This is a mailto link

Erik Granberg (KD)
Kyrkåsgatan 7 B
416 56 Göteborg
Mobil: 0702-369383
E-post: This is a mailto link

Sekreterare
Helene Sandegren
Sjukhusdirektörens stab
Bruna stråket 21
413 45 Göteborg
Tel: 031-342 31 80
E-post: helene.sandegren@
vgregion.se

uiqt|wBsmz{|qv5jz}vv{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpvv%y5jzwvl|Huwlmzi|5{mrwpvv%y5jzwvl|Huwlmzi|5{muiqt|wBivvi4sizqv5{si||H|qlipwtu5{mivvi4sizqv5{si||H|qlipwtu5{muiqt|wBuizqm5w{|pHuwtvlit5{muizqm5w{|pHuwtvlit5{muiqt|wBivvqsi5|ivv{|zwuHuwlmzi|5{mivvqsi5|ivv{|zwuHuwlmzi|5{muiqt|wBsmmvHsmmv5{msmmvHsmmv5{muiqt|wB{wqtqHjz}vjmzo5v}{wqtqHjz}vjmzo5v}uiqt|wBivvi5{|zivlHxiz|qttm5{mivvi5{|zivlHxiz|qttm5{muiqt|wBxi|zqs5rmv{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mxi|zqs5rmv{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5mvomvHo}5{mtiz{5mvomvHo}5{muiqt|wBmzqs5ozivjmzoHszq{|lmuwszi|mzvi5{mmzqs5ozivjmzoHszq{|lmuwszi|mzvi5{muiqt|wBpmtmvm5{ivlmozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uqkpimt5jrwzksH%vozmoqwv5{muqkpimt5jrwzksH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m