Akutsjukvård och barnkirurgi

Verksamheten omfattar akutsjukvård för barn samt barnkirurgi.
Akutsjukvården omfattar ansvar för all vård av  kirurgiskt eller medicinskt sjuka barn, som söker på "Barnakuten", samt för den slutna vården på akut/korttidsavdelning 330. Inom området sorterar även planerad öppen vård inom barnmedicin och barnkirurgi.
Högspecialiserad kirurgi bedrivs inom områdena gastro-, urologisk, onkologisk, traumatologisk (inkl brännskadevård) och lungkirurgi. Den speciella barn- och ungdomskirurgin innebär framför allt utredning, behandling och omvårdnad av barn med medfödda missbildningar i mag- och tarmkanalen, bukväggen och diafragma, lungor och urinvägsorganen. Missbildningskirurgin är exempel på högspecialiserad kirurgi med patienter från hela landet. Därtill utförs avancerad tumörkirurgi.

Enheter

 • Akutmottagning barn

  Akutmottagning belägen vid Östra Sjukhuset. Vi tar emot akut sjuka barn/ungdomar mellan 0 – 16 år med medicinska, kirurgiska och ortopediska sjukdomar.

 • Avdelning 326 och 327

  Vi bedriver akutsjukvård och barnkirurgi samt behandlar brännskador

 • Avdelning 330

  Om verksamheten Avdelning 330 bedriver akut korttidsvård med inriktning kirurgi och medicin. Vi vårdar barn i åldrarna 0-18 år. Vårt arbete är informativt och föräldrarnas medverkan har stor betydelse för vården.   Klagomål/synpunkter Vårt mål är att......

 • Kirurgmottagning barn

  Kirurgmottagningen tar emot barn och ungdomar inom och utanför regionen med kirurgiska/ortopediska åkommor. Vi har ett flertal olika specialiteter på vår mottagning bl.a. reumatologi och gastrologi. Vi erbjuder såväl läkar- som sjuksköterskemottagninga......

 • Kuratorsenhet barn

  Kuratorerna ger familjer råd, stöd och hjälp för att klara av de påfrestningar som kan uppstå när ett barn får en svår sjukdom.

 • Lekterapi och bibliotek

  Till Lekterapin är alla barn och ungdomar som vårdas på Drottning Silvias Barn- & ungdomssjukhus välkomna.

 • Operation 2 barn

  Dagoperation 320 är öppen under vardagar för barn och ungdomar som ska genomgå ett dagkirurgiskt ingrepp.

 • Urinvägsmottagning kirurgi barn

  Urinvägsmottagningen medicin tar emot barn och ungdomar inom och utanför regionen med urologiska åkommor. Vi erbjuder såväl läkar- som sjuksköterskemottagningar till barn och ungdomar mellan 0 och 16 år efter remissbedömning.

 • Uro- tarm- och stomimottagning barn

  Uro- tarm- och stomimottagning barn tar emot patienter på remiss för behandling och träning av förstoppningsproblem och avföringsläckage.

Verksamhetschef

Kate Abrahamsson
 

Besök

Besöksadress
Rondvägen 10
416 50 Göteborg
Plan 0, Östra sjukhuset

Kontakta oss

Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Område 1, Områdesledning
Östra sjukhuset
416 85 Göteborg
uiqt|wBsi|m5ijzipiu{{wvHozmoqwv5{msi|m5ijzipiu{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoizm|i5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{muizoizm|i5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{m