Avdelning 330

Om verksamheten

 Avdelning 330 bedriver akut korttidsvård med inriktning kirurgi och medicin. Vi vårdar barn i åldrarna 0-18 år. Vårt arbete är informativt och föräldrarnas medverkan har stor betydelse för vården.

 

 

Klagomål/synpunkter

Vårt mål är att alltid ge våra patienter en god vård och ett gott bemötande. I de fall du är missnöjd med den behandling eller det bemötande du fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta så snart som möjligt genom att du talar med personalen på avdelningen/mottagningen där du vårdas. Du kan också vända dig till enhets/vårdenhetschefen på avdelningen/mottagningen eller till kontaktpersonen för patientklagomål.

Kontaktperson: Ann Sandén
e-post:  

Besök

Öppettider
Måndag-Söndag Öppet dygnet runt
Besöksadress
Rondvägen 10
416 50 Göteborg
Plan 1 Östra sjukhuset

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 3435617
Telefontid
Måndag-Söndag Öppet dygnet runt
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Avdelning 330

416 85 Göteborg
uiqt|wBivv5{ivlmvH%vozmoqwv5{mivv5{ivlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivv4{wnqm5xm|mz{{wvH{iptozmv{si5{mivv4{wnqm5xm|mz{{wvH{iptozmv{si5{muiqt|wBuizoizm|i5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{muizoizm|i5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{m