Urinvägsmottagning kirurgi barn

Urinvägsmottagningen medicin tar emot barn och ungdomar inom och utanför regionen med urologiska åkommor. Vi erbjuder såväl läkar- som sjuksköterskemottagningar till barn och ungdomar mellan 0 och 16 år efter remissbedömning.

Vid ditt besök hos oss

Dunder finner du information till barn inför sjukhusbesöket.

Vi som arbetar här

Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, barnsköterskor, undersköterskor och sekreterare. 

Synpunkter

Vårt mål är att alltid ge våra patienter en god vård och ett gott bemötande. I de fall du är missnöjd med den behandling eller det bemötande du fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta så snart som möjligt genom att du talar med personalen på avdelningen/mottagningen där du vårdas. Du kan också vända dig till enhets/vårdenhetschefen på avdelningen/mottagningen eller till kontaktpersonen för patientklagomål.

Kontaktperson: Ann Sandén
e-post:   
Telefon: 031-343 10 00 växel


Ansvarig för mottagningen

Ann Sandén, tf Vårdenhetschef

Pratbubbla
Hallå där alla barn!
Jag heter DUNDER och vill visa dig hur det kan gå till på Barnsjukhuset.

Papegojan Dunder

Besök

Öppettider
Måndag 08:00-14:15
Tisdag 08:00-16:30
Onsdag-Torsdag 08:00-14:15
Fredag 08:00-15:00
Besöksadress
Rondvägen 10
416 50 Göteborg
Plan 1 Östra sjukhuset

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 3436300
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Urinvägsmottagning kirurgi barn

416 85 Göteborg
uiqt|wBivv5{ivlévH%vozmoqwv5{mivv5{ivlévH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoizm|i5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{muizoizm|i5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{m