Neurologi, psykiatri och habilitering

Området inrymmer neurologi, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri (BUP), arbetsterapi, barnlogopedi samt sjukgymnastik.

Neurologi, psykiatri och habilitering

 • Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri

  Enhetens uppgift är att erbjuda akutpsykiatrisk vård till barn och ungdomar 0 - 18 år inom upptagningsområdet Göteborg inklusive kommunerna Mölndal, Härryda, Partille och Öckerö. Särskilt avtal finns med Kungälv och Stenungsund. Enheten har sju platser f

 • Anorexi-Bulimi slutenvårdsavdelning och dagvårdsenhet

  Anorexi-Bulimiavdelningen har åtta platser för sju-dygnsvård. Målgruppen är patienter mellan 16 och 25 år inom Västra Götalandsregionen med allvarlig ätstörning som huvuddiagnos. Patienter läggs in på avdelningen via remiss. Avdelningen erbjuder behandlin

 • Arbetsterapi barn

  Arbetsterapins verksamhetsidé är att erbjuda barn och ungdomar, som har eller riskerar att få nedsatt aktivitetsförmåga, tidiga och akuta arbetsterapeutiska insatser i form av förebyggande, förbättrande och kompenserande åtgärder.

 • Barnlogopedi

  På Enheten för barnlogopedi utreder och behandlar vi barn och ungdomar upp till 18 år med tal- och språkstörningar eller ät- och sväljsvårigheter. Vi utreder också läs- och skrivsvårigheter.

 • Barnneuropsykiatri

  Specialiserad mottagning för utredning och behandling av barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 • BUP Anorexi-Bulimimottagning

  Anorexi-Bulimimottagningen utreder och behandlar patienter med allvarlig ätstörning som huvudsymtom.

 • BUP korttidsvårdsavdelning Slottis

  Avdelningen har sju platser för övernattning och ett par platser för dagvård. Här är öppet dygnet runt 7 dagar/vecka. Vi tar emot flickor och pojkar upp till 18 år med psykiatriska problem där intensiva resurser krävs för kortare eller längre tid. Vi t......

 • BUP Specialmottagning

  Specialmottagningen utreder och behandlar bipolära tillstånd, psykoser och tvångssyndrom/OCD hos patienter som är yngre än 18 år. Enheten erbjuder vård på öppenvårdsmottagning, hembaserad vård samt ger konsultation till andra vårdgivare.

 • BUP-mottagning Frölunda

  Barn- och ungdomspsykiatriska distriktsmottagningen i Frölunda har västra Göteborg som upptagningsområde. BUP tar emot barn och ungdomar upp till 18 år och deras familjer.

 • BUP-mottagning Gamlestaden

  BUP-mottagning Gamlestaden ansvarar för den barn- och ungdomspsykiatriska öppenvården i de nordöstra stadsdelarna Gunnared, Lärjedalen, Kortedala och Bergsjön i Göteborg.

 • BUP-mottagning Hisingen

  Vårt upptagningsområde är hela Hisingen. Hur kommer jag i kontakt med BUP-mottagning Hisingen? Remiss till Barn - och ungdomspsykiatrin kan du få via Skolhälsovården, BVC, Barnmedicin, Ungdomsmottagning alternativt Vårdcentral. Man kan även skriva en......

 • BUP-mottagning Härryda

  Mottagningen bedriver en allmän barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet.

 • BUP-mottagning Kungshöjd

  BUP-mottagning Kungshöjd är en av fem distriktsbaserade öppenvårdsmottagningar. Vårt upptagningsområde är stadsdelarna Centrum, Majorna-Linné samt Örgryte-Härlanda.

 • BUP-mottagning Mölndal

  Mottagningen bedriver en allmän barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet.

 • BUP-mottagning Partille

  Mottagningen bedriver en allmän barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet.

 • BUP-mottagning Öckerö

  Mottagningen bedriver en allmän barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet.

 • DART

  Regionala barn- och ungdomshabiliteringens uppdrag är att vara ett regionalt och högspecialiserat komplement till barn- och ungdomshabiliteringarna.

 • Flyktingbarnteam

  Flyktingbarnteam

 • Fysioterapi barn

  Vårt övergripande mål är att ansvara för sjukgymnastisk bedömning och behandling av såväl sluten- som öppenvårdspatienter som remitteras till sjukgymnastiken från avdelningar och mottagningar på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

 • Neurologmottagning barn

  På neurologmottagningen arbetar vi med hjärnan, ryggmärgen, nerverna och musklerna. Här utreds och behandlas barn med misstänkta och verifierade neurologiska sjukdomar.

 • Regionhabiliteringen

  Regionhabiliteringen är en verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar med neurologiska funktionsnedsättningar samt deras familjer och personer i barnens närmiljö. Vårt uppdrag är att vara ett högspecialiserat komplement till barn- och......

Verksamhetschef

Marie Carlsson
 

 

uiqt|wBuizqm5i5kizt{{wvH%vozmoqwv5{muizqm5i5kizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoizm|i5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{muizoizm|i5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{m