BUP-mottagning Hisingen


Vårt upptagningsområde är hela Hisingen.

Hur kommer jag i kontakt med BUP-mottagning Hisingen?

Remiss till Barn - och ungdomspsykiatrin kan du få via Skolhälsovården, BVC, Barnmedicin, Ungdomsmottagning alternativt Vårdcentral. Man kan även skriva en egenremiss på speciell blankett som du hittar här, och därefter skicka den till den mottagning vars upptagningsområde ni tillhör.

Ibland krävs det att du har gjort en första bedömning inom Närhälsan och blivit erbjuden insats där, innan du kan bli aktuell inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Vid livshotande tillstånd ring 112!


Telefontid till vårdadministratör

Hit ringer du om du vill lämna återbud, komma i kontakt med din behandlare mm.
Måndag-fredag kl 08.00-09.30 samt kl 13.00-14.30. Tfn 031 342 03 50
(Återbud kan även lämnas som ett meddelande på röstbrevlådan efter meddelandet)

Telefontid till sjuksköterska (endast om du är aktuell på mottagningen)

Hit ringer du om du är aktuell patient på mottagningen vid t ex medicinfrågor.
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 13:00 – 14:00. Tfn 031 342 03 68

Om ditt ärende är akut

På vardagar mellan kl. 8:00 – 16:30 kontaktar ni mottagningen i akuta ärenden, tfn 031 342 03 75

På helger och kvällar vänder ni er till BUP:s akutavdelning, tfn 031 343 55 42

Vi som arbetar här

Vårt team består av läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterska och vårdadministratörer. 

Frågor och svar

Länk till BUP Stockholms hemsida där man svarar på frågor från barn och ungdomar: bup.nu 

Ansvarig för mottagningen

Kontaktperson: Christina Karlsson, tf enhetschef
E-post:

 

Telefon: 031-342 03 50

Synpunkter och klagomål

Vårt mål är att alltid ge våra patienter en god vård och ett gott bemötande. I de fall du är missnöjd med den behandling eller det bemötande du fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta så snart som möjligt genom att du talar med personalen på avdelningen/mottagningen där du vårdas. Du kan också vända dig till enhets/vårdenhetschefen på avdelningen/mottagningen.

Läs mer

Besök

Öppettider
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Besöksadress
Gamla Tuvevägen 15 B
417 05 Göteborg
Vån 2

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 3420350
Telefontid
Måndag-Fredag 08:00-09:30
Måndag-Fredag 13:00-14:30
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjuhuset BUP-mottagning Hisingen
Gamla Tuvevägen 15 B
417 05 Göteborg
uiqt|wBkpzq{|qvi5q5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5q5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkiuqtti5mz{litH%vozmoqwv5{mkiuqtti5mz{litH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoizm|i5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{muizoizm|i5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{m