BUP-mottagning Hisingen


Mottagningen bedriver en allmän barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet. Vi har en helhetssyn där vi beaktar barns och ungdomars hela livssituation, familj, skola och fritid, varför föräldrarna också deltar i behandlingen.
Vårt upptagningsområde är hela Hisingen och vi samarbetar med och får remisser från basnivå t ex förskola, skola, barnavårdscentral och vårdcentral. På specialistnivå samverkar vi med t ex socialtjänst, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning och habilitering.

Du kan också söka till oss på egen hand. Det gör du genom att fylla i en egenremissen, som du hittar här, och därefter skicka den till den mottagning vars upptagningsområde ni tillhör.

När bör man söka BUP?

BUP är specialistvård för barn och ungdomar 0 - 18 år med psykiatriska svårigheter. Inom barn- och ungdomspsykiatrin arbetar vi i huvudsak med barn och ungdomar som har svårigheter inom något eller några av följande problemområden:

* Ledsna barn och ungdomar som t ex är deprimerade eller har självmordstankar
* Överaktiva barn och ungdomar som t ex har problem med uppmärksamhet, koncentration och utagerande beteende
* Oroliga barn och ungdomar som t ex har ångest, ätstörningar, tvångstankar och självskadebeteende
* Barn och ungdomar som tänker annorlunda som t ex har en psykos och/eller kontaktstörningar t ex autism
* Barn och ungdomar som varit/är utsatta och far illa t ex genom misshandel och/eller sexuella övergrepp 

Om det är akut

Anser ni att situationen är akut ring 031-342 03 50
Måndag - fredag kl 08.00 - 16.45
Kvällar och helger ringer ni BUP-akuten, Drottning Silivas barn- och ungdomssjukhus, tfn 031-343 55 44

Ditt första besök

Anmäl er i receptionen. Vid det första besöket ber vi er fylla i några formulär. Nybesök beräknas ta upp till en timma och trettio minuter. 

Vi som arbetar här

Vårt team består av läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterska och vårdadministratörer. 

Frågor och svar

Länk till BUP Stockholms hemsida där man svarar på frågor från barn och ungdomar: bup.nu 

Ansvarig för mottagningen

Kontaktperson: Gunlög Hedtjärn, Enhetschef
E-post: This is a mailto link
Telefon: 031-342 03 50

Synpunkter och klagomål

Vårt mål är att alltid ge våra patienter en god vård och ett gott bemötande. I de fall du är missnöjd med den behandling eller det bemötande du fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta så snart som möjligt genom att du talar med personalen på avdelningen/mottagningen där du vårdas. Du kan också vända dig till enhets/vårdenhetschefen på avdelningen/mottagningen.

Besök

Öppettider
Måndag-Fredag 08:00-16:45
Besöksadress
Gamla Tuvevägen 15 B
417 05 Göteborg
Vån 2

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 3420350
Telefontid
Måndag-Fredag 08:00-16:45
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjuhuset BUP-mottagning Hisingen
Gamla Tuvevägen 15 B
417 05 Göteborg
uiqt|wBo}vtwo5pml|rizvH%vozmoqwv5{mo}vtwo5pml|rizvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoizm|i5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{muizoizm|i5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{m