BUP korttidsvårdsavdelning Slottis

Avdelningen har sju platser för övernattning och ett par platser för dagvård. Här är öppet dygnet runt 7 dagar/vecka. Vi tar emot flickor och pojkar upp till 18 år med psykiatriska problem där intensiva resurser krävs för kortare eller längre tid. Vi tar emot ca 45 patienter per år.

Din vistelse hos oss

En ungdom som genomgår behandling på Slottis omfattas vanligen av en eller flera diagnoser.  Vanligt är: Anorexia neurosa, depression, ångeststörning, social fobi, tvångssyndrom och psykiatriska funktionshinder.
Behandlingen och behandlingstiden är individuellt inriktad efter behov/diagnos och kan pågå som längst i 6 månader.
En vårdplan upprättas och utvärderas regelbundet av behandlingspersonal och läkare.
Allians med den unge kring önskvärd förändring är ofta nyckeln till framgång liksom föräldramedverkan.
Ramarna för behandlingsinnehållet styrs av kliniska riktlinjer.

Vi som arbetar här

På Slottis arbetar sjuksköterskor, skötare, läkare och psykolog. Vi har samarbete med sjukhusskolan och det arbetar två lärare i vår skola.  På avdelningen ansvarar en kokerska för mathållningen.

Ansvarig för avdelningen

Kontaktperson: Britt-Marie Kuylenstierna, Enhetschef
E-post:  
Telefon: 031-343 52 65

Synpunkter och klagomål

Vårt mål är att alltid ge våra patienter en god vård och ett gott bemötande. I de fall du är missnöjd med den behandling eller det bemötande du fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta så snart som möjligt genom att du talar med personalen på avdelningen/mottagningen där du vårdas. Du kan också vända dig till enhets/vårdenhetschefen på avdelningen/mottagningen.

Blankett för klagomål och synpunkter

Läs mer om klagomål och synpunkter på Sahlgrenska Universitetssjukhusets informationssida.

Läs mer

BUP Slottis

Besök

Öppettider
Måndag-Söndag Öppet dygnet runt
Besöksadress
Torpagatan 24
416 74 Göteborg

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 3435250
Telefontid
Måndag-Söndag Öppet dygnet runt
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset BUP korttidsvårdsavdelning Slottis inkl skola
Torpagatan 24
416 74 Göteborg
uiqt|wBjzq||4uizqm5s}%ytmv{|qmzviH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5s}%ytmv{|qmzviH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoizm|i5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{muizoizm|i5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{m