DART

Regionala barn- och ungdomshabiliteringens uppdrag är att vara ett regionalt och högspecialiserat komplement till barn- och ungdomshabiliteringarna.
Vi genomför koncentrerade specialistutredningar och behandlingsinsatser utifrån remittentens frågeställning. Remiss utfärdas av barnets/ungdomens habiliteringsläkare.
Utredning, utbildning och utveckling kring kommunikation och datorbaserade hjälpmedel för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och personal.

Egen hemsida

www.dart-gbg.org

Ansvarig för mottagningen

Kontaktperson: Ulrika Ferm, T f enhetschef
E-post:  
Telefon: 031-342 08 08


Synpunkter och klagomål

Vårt mål är att alltid ge våra patienter en god vård och ett gott bemötande. I de fall du är missnöjd med den behandling eller det bemötande du fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta så snart som möjligt genom att du talar med personalen på avdelningen/mottagningen där du vårdas. Du kan också vända dig till enhets/vårdenhetschefen på avdelningen/mottagningen.

Blankett för klagomål och synpunkter

Besök

Öppettider
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Besöksadress
Kruthusgatan 17
411 04 Göteborg
Se även: http://www.dart-gbg.org

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 3420801
Telefontid
Måndag-Fredag 08:00-16:30
E-post
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset DART
Kruthusgatan 17
411 04 Göteborg
uiqt|wBivm||m5qpzmtq}{H%vozmoqwv5{m}tzqsi5nmzuH%vozmoqwv5{muiqt|wBliz|5{}H%vozmoqwv5{mliz|5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoizm|i5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{muizoizm|i5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{m