Neurologmottagning barn

Neurologmottagningen utreder och behandlar barn med misstänkta och verifierade neurologiska sjukdomar. Vi tar emot barn och ungdomar mellan 0-18 år. Remiss krävs för konsultation.

Vid ditt besök hos oss

När ni kommer till vår mottagning anmäler ni ert besök i receptionen. Om det var länge sedan längd och vikt kontrollerades börjar vi med detta, sedan är det dags att träffa doktorn. Information till barn inför besöket hos oss finner du via länken Dunder. Här kan du se vad man får göra under ett besök och även se hur olika undersökningar går till.
Bra att ha med vid besöket:
Aktuell medicinlista med namn på medicin, aktuell dos och styrka

Kontakt

För frågor om tidbokning, av och ombokning, remisser, receptförnyelse, intyg och rådgivning ring Kontaktpunkten på telefon: 031-3436300 eller via e-tjänsten Mina vårdkontakter

Vi som arbetar här

Förutom alla våra läkare arbetar sjuksköterskor och en undersköterska på mottagningen. De hälsar dig välkommen och hjälper dig när du kommer hit, kontrollerar din längd och vikt och tar vid behov blodprover. På vår mottagning arbetar även två neuropsykologer som gör utför olika neuropsykologiska tester. Den administrativa servicen ansvarar våra  sekreterare för.

Ansvarig för enheten

Kontaktperson: Annika Kjellström, enhetschef
E-post:  
Telefon: 031-343 56 31

Synpunkter och klagomål

Vårt mål är att alltid ge våra patienter en god vård och ett gott bemötande. I de fall du är missnöjd med den


behandling eller det bemötande du fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta så snart som möjligt genom att du talar med personalen på avdelningen/mottagningen där du vårdas. Du kan också vända dig till enhets/vårdenhetschefen på avdelningen/mottagningen.

Besök

Öppettider
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Besöksadress
Rondvägen 10
416 50 Göteborg
Plan 1 Östra sjukhuset

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 3436300
Telefontid
Måndag-Fredag 07:30-15:00
Helgfri vardag
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Neurologmottagning barn

416 85 Göteborg
uiqt|wBtmvi5piot}vl4jiksuivH%vozmoqwv5{mivvqsi5srmtt{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBkiuqtti5mz{litH%vozmoqwv5{mkiuqtti5mz{litH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoizm|i5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{muizoizm|i5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{m