Kirurgi Östra

Verksamhetsområde Kirurgi, Östra, bedriver högkvalificerad riks-, region- och länssjukvård inom gastroenterologisk kirurgi, främst kolorektalkirurgi. Verksamheten har fyra avdelningar med olika inriktningar inom kirurgi. Vi har också två mottagningar som varje dag behandlar patienter med svåra kirurgiska tillstånd, bland annat fekal inkontinens. Tre stycken laborativa enheter är kopplade till verksamheten.

Önskar du ytterligare information om kirurgiska sjukdomar och behandlingar, läs mer på www.1177.se.

Kirurgi Östra

 • Avdelning 348B, KAVA

  Vi inriktar oss på akut kirurgi. De vanligaste diagnoserna är oklara buksmärtor.

 • Möte med patient på Avdelning P

  Avdelning 349A

  Här vårdar vi patienter i huvudsak med tarmsjukdomar men även med andra kirurgiska sjukdomar. Det innebär planerade operationer såväl som akuta sjukdomstillstånd.

 • Omsorg

  Avdelning 350

  Vi vårdar patienter med kirurgiska sjukdomar i övre delen av buken t ex gallvägssjukdomar, magsäcken mm. Vi vårdar även patienter med akuta sjukdomstillstånd.

 • Avdelning 351 A+B

  Kolorektalenheten med inriktning på kolorektal kirurgi består av två vårdavdelningar med 18 vårdplatser var. Kolorektallab, stomisjuksköterskemottagning samt kirurgmottagning är knutna till enheten.

 • Endoskopimottagning GEA

  Öppenvårdsmottagning där man utför gastroskpier, coloskopier ERCP samt kapselenteroskopi.

 • Kirurgmottagningen

  Kirurgmottagningen är en öppenvårdsmottagning för patienter med övre och nedre gastrointestinala (mag-tarm) sjukdomar.

 • Kuratorerna på Kirurgen

  När man är patient eller anhörig på Kirurgkliniken och är behov av extra stöd kan man vända sig till kuratorerna på verksamheten.

 • Stomiterapeuter

  Stomiverksamhetens mål är att få en välinformerad och välrehabiliterad patient. Detta åstadkommer vi med att informera alla patienter som skall genomgå en planerad stomi/reservoaroperation.

Verksamhetschef

Christina Swärd
 

Besök

Besöksadress
Diagnosvägen 11
416 50 Göteborg
plan 2

Kontakta oss

Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Område 2, Verksamhet Kirurgi Östra
Östra sjukhuset
416 85 Göteborg
uiqt|wBkpzq{|qvi5{%vizlH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5{%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|zi5omvnwz{H%vozmoqwv5{mxm|zi5omvnwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4uizqm5%wmvvjmzoH%vozmoqwv5{mivv4uizqm5%wmvvjmzoH%vozmoqwv5{m