Medicin, geriatrik och akutmottagning Östra

Välkommen till verksamhetsområde Medicin, Geriatrik och Akutmottagning. Vi har en bred inriktning med omhändertagande av akut sjuka människor inom områden som diabetes, ventrombos, blodsjukdomar, hjärtsjukdomar, stroke samt mag-tarmsjukdomar.
Förutom en akutmottagning har vi vårdavdelningar samt specialinriktade öppenvårdsmottagningar. Inom verksamheten bedrivs forskning, utveckling och undervisning. Vårt mål är att ge en god medicinsk vård och omvårdnad så att du som patient ska känna dig välkommen och omhändertagen hos oss.

Välkommen till oss som patient!

Medicin, geriatrik och akutmottagning Östra

 • Akuten Östra sjukhuset

  Akutmottagningen Östra sjukhuset

  Vårt vårdspektrum innefattar bland annat sårskador, buksmärta, andnöd samt bröstsmärta. Vi tar i genomsnitt emot 100 patienter per dag varav ungefär hälften anländer med hjälp av ambulans.

 • Avdelning 352A

  Avdelning 352A

  Avdelning 352A erbjuder kvalificerad internmedicinsk vård med särskild inriktning på mag-, tarm- och leversjukdomar.

 • Avdelning 352B

  Allmän internmedicinsk avdelning med inriktning mot diabetes, ämnesomsättningssjukdomar och njurmedicin.

 • Omsorg

  Avdelning 353A

  På avdelning 353A tar vi hand om patienter som har drabbats av blodpropp i benet (djup ventrombos) och blodpropp i lungorna (lungemboli).

 • Avdelning 353B

  Avdelning 353B är en internmedicinsk avdelning med inriktning mot hematologi - tumörsjukdomar i benmärg och lymfkörtlar.

 • Avdelning 354

  Avdelning 354, Strokeenheten

  Enheten är inriktad på akut insjuknande och rehabilitering av stroke, det vill säga proppar och blödningar i hjärnan.

 • Avdelning 355B

  Avdelning 355B är en allmän intermedicinsk avdelning med 14 vårdplatser med heldygnsvård öppen alla dagar i veckan. Din vistelse hos oss Mellan klockan 11.00-19.00 välkomnar vi besökande, såväl vuxna som barn. Vid behov av besök andra tider vänligen ta......

 • Avdelning 356

  på avdelningen utreds, övervakas och stabiliseras det akuta sjukdomstillståndet vid exempelvis bröstsmärta, hjärtinfarkt och lungsjukdomar.

 • Avdelning 356A

  En allmän intermedicinsk vårdavdelning med inriktning på sjukdomar i hjärta och kärl

 • Avdelning 356B MAVA

  MAVA är en medicinsk akutvårdsavdelning med 19 vårdplatser. Vårt mål är att utreda, övervaka och stabilisera det akuta sjukdomstillståndet, exempelvis bröstsmärta, hjärtinfarkt, arytmier, KOL, astma och intoxikation (förgiftning). Knutet till MAVA finn......

 • avd 357

  Avdelning 357

  På avdelningen vårdas patienter med hjärtrelaterade besvär, såsom akut kranskärlssjukdom, hjärtsvikt och rytmrubbningar.

 • GUCH

  GUCH-centrum (GUCH= G rown u p c ongenital h eart disease) Detta arbetar vi med: På GUCH-centrum kontrolleras/behandlas vuxna patienter med medfödda hjärtfel. Vi tar emot planerade besök till läkare och/eller sjuksköterska, ger rådgivning och utför......

 • Möte med patient på Mottagning Q

  Hematologimottagning Östra

  Mottagningens verksamhetsinriktning omfattar framför allt patienter med tumörsjukdomar i benmärg och lymfkörtlar.

 • Medicinmottagning 1

  På medicinmottagning 1 behandlas patienter inom specialiteterna mage/tarm, diabetes, ämnesomsättning, smärta, antikoagulation och vissa blodsjukdomar. Här utförs också ögonbottenfotograferingar.

 • Möte med patient på Mottagning Q

  Medicinmottagning 2

  På medicinmottagning 2 behandlas patienter inom specialiteterna hjärt- och kärlsjukdomar, hypertoni och pacemaker.

Verksamhetschef

Putte Abrahamsson
 

Besök

Besöksadress
Diagnosvägen 11
416 50 Göteborg
plan 2

Kontakta oss

Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Område 2, Medicin/Geriatrik
Östra sjukhuset
416 85 Göteborg
uiqt|wBx}||m5ijzipiu{{wvH%vozmoqwv5{mx}||m5ijzipiu{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|zi5omvnwz{H%vozmoqwv5{mxm|zi5omvnwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wBx}||m5ijzipiu{{wvH%vozmoqwv5{mx}||m5ijzipiu{{wvH%vozmoqwv5{m