Psykiatri Affektiva II

Psykiatri Affektiva II är ett nytt verksamhetsområde på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 1 januari 2011. Fokus för verksamheten är patienter med följande diagnoser:

 • Affektiva sjukdomar
 • Ångestsjukdomar
 • Övriga allmänpsykiatriska sjukdomstillstånd utom psykossjukdomar

Psykiatri Affektiva II

 • Psykiatrimottagning Centrum

  Psykiatrisk mottagning för personer som har behov av specialistpsykiatri. Vanligt förekommande diagnoser är svåra depressioner, bipolär sjukdom, ångestsjukdomar, svåra posttraumatiska stressyndrom, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska tillstånd.

 • Avdelning 86

  Allmänpsykiatrisk akutavdelning med tolv vårdplatser för utredning och behandling av patienter med bipolära affektiva sjukdomar, depressioner, ångest, personlighetsstörningar samt svåra krisreaktioner.

 • Psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade

  Allmänpsykiatrisk mottagning för döva och gravt hörselskadade personer samt vuxna barn som vuxit upp med döva föräldrar, boende i Västra Götaland.

 • Psykiatrimottagning Västra Frölunda

  Vanligt förekommande diagnoser är svåra depressioner, bipolär sjukdom, ångestsjukdomar, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska tillstånd.

 • Avdelning 80

  Avdelning 80 är en allmänpsykiatrisk akutavdelning. Vi samarbetar i vårdkedja med Psykiatrisk mottagning Hisingen.

 • Anorexi och Bulimi mottagning för vuxna

  Anorexi och Bulimi, mottagningen för vuxna är en specialistmottagning inom psykiatrisk öppenvård för patienter med en ätstörning, från 25 år och uppåt.

 • Avdelning 82

  Avdelning 82 är en akutavdelning inom Allmänpsykiatriska sektionen, Psykiatri Sahlgrenska. Avdelningen har 13 vårdplatser för utredning och behandling av patienter med bioplär sjukdom, depression, ångest, personlighetsstörningar samt svåra krisreaktioner.

 • Avdelning 81

  Allmänpsykiatrisk avdelning för utredning och behandling av patienter med bipolära affektiva sjukdomar, depressioner, ångest, personlighetsstörningar samt svåra krisreaktioner.

Verksamhetschef

Martin Rödholm
This is a mailto link

Kontaktpunkt psykiatri 

Patienter inom vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har sedan 28 november 2012 ett telefonnummer för att få hjälp med sina vårdärenden. Läs mer om Kontaktpunkt psykiatri

Besök

Besöksadress
Blå Stråket 15
413 45 Göteborg
Sahlgrenska sjukhuset Blå stråket 15

Kontakta oss

Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Område 2 Verksamhet Psykiatri Affektiva II
Blå Stråket 15
413 45 Göteborg
uiqt|wBuiz|qv5zölpwtuH%vozmoqwv5{muiz|qv5zölpwtuH%vozmoqwv5{muiqt|wBrivm5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mrivm5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiz|qv5zwlpwtuH%vozmoqwv5{muiz|qv5zwlpwtuH%vozmoqwv5{m