Vårdhygien

Vår information vänder sig i första hand till personal inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kungälvs sjukhus, Frölunda Specialistsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Capio Lundby Närsjukhus, Angereds Närsjukhus, kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän.


Ordination av influensavaccin - dokument för behörighetsbedömning

 Rena händer spelar roll

Rena händer spelar roll (pdf) 
Folder (pdf) 

  Rena händer spelar roll (pdf) 
  Affisch (pdf)

Rena händer spelar roll (pdf)
Affisch A3

Handhygien för patienter och besökande - till information och beställning av informationsmaterial.

Nyhetsarkiv

Aktuellt

 • Hygienrutiner vid vård av patient med Clostridium difficile-enterit

  19 mars 2015

  Clostridium difficile har nyligen uppmärksammats i media. Vi påminner därför om de vårdhygieniska rutiner som gäller för vård av patient med Clostridium difficile-enterit . Patienter med diarré ska alltid vårdas på enkelrum  med egen toalett. Om enkelr......

 • Multiresistenta bakterier (MRB) - kontrollodling av patient. Vårdhygieniska rutiner är ändrade mars 2015

  04 mars 2015

  Den viktigaste framgångsfaktorn för att begränsa smittspridning av multiresistenta bakterier är att konsekvent följa grundläggande vårdhygieniska rutiner. Smittspridningen inom vården har minskat sedan början av 2000-talet, vilket talar för att......

 • Influensaaktiviteten ökar

  19 februari 2015

  Influensaaktiviteten har ökat kraftigt de senaste veckorna. Patient som insjuknar på avdelning ska flyttas till enkelrum. Exponerade medpatienter, det vill säga patienter som delat rum med influensasjuk, ska bedömas för eventuell profylaktisk behandlin......

 • Vinterkräksjuka - vårdhygieniska rutiner vid virusgastroenterit är uppdaterade 2015

  03 februari 2015

  Viktiga framgångsfaktorer för att begränsa smittspridning av virusgastroenterit är att snabbt identifiera misstänkta fall och vid behov isolera patienter samt avdela personal som enbart vårdar dessa (kohortvård). Detta har fungerat väl och är fortfaran......

 • Vårens kurser i vårdhygien

  30 januari 2015

  Välkommen att anmäla dig till vårens kurser i vårdhygien, grundkurs och fördjupningskurs. ...

 • Nominera till Svenska Hygienpriset 2015

  16 december 2014

  Nu är det dags för dig eller någon annan att nominera någon eller några på din arbetsplats. Nomineringen görs via Svensk Förening för Vårdhygien och p risutdelning sker i samband med Svensk Förening för Vårdhygiens hygiendagar i Umeå den 16 april 2015......

Länk till Rena händer spelar roll

pm direktiv rutiner

Hygienkörkort

Kontakt

Vem ska vi vända oss till?
Kontaktteam och övrig kontaktinformation

Gemensam E-post
 

Akutlinjen
031 - 342 6100

Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg

Länk till slutrapport efter caliciutbrott

Rätt klädd på jobbet. Riktlinjer för arbetskläder.

Riktlinjer empirisk antibiotikabehandlingRiktlinjer för empirisk antibiotikabehandling 

 


Är du intresserad av vårdhygien?

Läs mer om Svensk Förening för Vårdhygien och hur du blir medlem


Verksamhetens mål

Målet för den vårdhygieniska verksamheten är att tillsammans med vårdgivaren förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner hos patienter/ vårdtagare och personal samt att förhindra smittspridning

uiqt|wB%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{m%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlmzqki5pq{{iH%vozmoqwv5{mnzmlmzqki5pq{{iH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{m4uizqm5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mzw{m4uizqm5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m