Vårdhygien

Vår information vänder sig i första hand till personal inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kungälvs sjukhus, Frölunda Specialistsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Angereds Närsjukhus, kommunal vård och omsorg samt primärvård i Göteborg och södra Bohuslän.


Ordination av influensavaccin - dokument för behörighetsbedömning

 Rena händer spelar roll

Rena händer spelar roll (pdf) 
Folder (pdf) 

  Rena händer spelar roll (pdf) 
  Affisch (pdf)

Rena händer spelar roll (pdf)
Affisch A3

Handhygien för patienter och besökande - till information och beställning av informationsmaterial.

Nyhetsarkiv

Aktuellt

  • Ebola - ökad vaksamhet behövs i vården

    08 oktober 2014

    All sjukvårdspersonal behöver känna till den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning om en ebolasmittad patient söker sjukvård: Ställ rätt frågor från början!

  • Höstens kurser i vårdhygien

    27 augusti 2014

    Nu kan du anmäla dig!

  • Handläggning av misstänkta fall av Ebola

    08 augusti 2014

    Information från Smittskydd Västra Götaland Risken att det pågående utbrottet av Ebola i Västafrika ska spridas till Sverige är mycket liten. I det fall någon enstaka resenär kommer hit och blir sjuk har Socialstyrelsen utarbetat rekommendationer till......

  • Multiresistenta bakterier (MRB)

    10 juni 2014

    Direktiven om resistenta bakterier (MRSA, VRE, ESBL CARBA ) har reviderats och anpassats till ny rutinmall. Detta innebär att det som tidigare var bilagor i direktiv/handlingsplaner nu är självständiga rutiner. Innehållet i de bilagor som fanns i alla......

  • Vårdhygien för VG Primärvård inom Göteborg och södra Bohuslän

    05 juni 2014

    Enligt regionalt direktiv för vårdhygien ska såväl sjukvårdsverksamheter inom VGR som vårdverksamheter inom VG Primärvård ha tillgång till vårdhygienisk kompetens via någon av regionens vårdhygieniska enheter. Detta innebär att vårdverksamheter inom VG......

  • Förändringar i Vårdhygiens kontaktteam för Kungälvs sjukhus

    30 april 2014

    Från och med den 1 maj 2014 ändras kontaktteamet för Kungälvs sjukhus.

Länk till Rena händer spelar roll

pm direktiv rutiner

Hygienkörkort

Kontakt

Vem ska vi vända oss till?
Kontaktteam och övrig kontaktinformation

Gemensam E-post
This is a mailto link

Akutlinjen
031 - 342 6100

Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg

Länk till slutrapport efter caliciutbrott

Rätt klädd på jobbet. Riktlinjer för arbetskläder.

Riktlinjer empirisk antibiotikabehandlingRiktlinjer för empirisk antibiotikabehandling 

 


Är du intresserad av vårdhygien?

Läs mer om Svensk Förening för Vårdhygien och hur du blir medlem


Verksamhetens mål

Målet för den vårdhygieniska verksamheten är att tillsammans med vårdgivaren förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner hos patienter/ vårdtagare och personal samt att förhindra smittspridning

uiqt|wB%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{m%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB&uizoizm|i5pwojmzoH%vozmoqwv5{muizoizm|i5pwojmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{m4uizqm5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mzw{m4uizqm5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m